Cena štátu aj na LED bilboarde

Ak budete mať cestu po Jókaiho ulici v Lučenci, určite vám do oka padne nový veľkoplošný LED bilboard pri kine Apollo, na ktorom beží aj krátky spot na náš projekt Cena štátu.

Cena štátu aj na LED bilboarde

Projekt Cena štátu slúži na zvýšenie povedomia občanov o využití verejných – teda aj ich – financií na Slovensku. Poďakovanie za možnosť spropagovať projekt aj na južnom Slovensku patrí najmä firme Led Media 4 You, poskytujúcej služby regionálneho marketingu. Tá považuje diskusiu o nakladaní s verejnými financiami za dôležitú a poskytla nám tento priestor pro bono.

Fotogaléria:

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards