Súkromní požiarnici

Ochrana pred mimoriadnymi udalosťami býva často používaná ako príklad sektora, kde nie sú možné súkromné riešenia.

Súkromní požiarnici

Ekonóm Ronald Coase pred rokmi zasial semienko pochýb, keď vyvrátil populárny mýtus o verejných majákoch. Na základe historických prameňov zistil, že majáky na anglickom pobreží vznikali ako súkromné a nie verejné investície.

Ľudia sú si vedomí hroziacich nebezpečenstiev a spontánne sa organizujú pri predchádzaní a riešení nešťastí. Stačí spomenúť na živé reťaze podávajúce si vedrá s vodou pri hasení požiaru, videné v nejednom filme. Dnes má takáto spontánna pomoc zväčša menej poetickú formu. Napríklad pri nedávnych povodniach v Ústí nad Labem sa dobrovoľným hasičom minuli vyčlenené zdroje na naftu, čo obyvatelia vyriešili okamžitou spontánnou zbierkou.

No ochrana pred katastrofami a  nešťastiami je produktom tak ako akákoľvek iná služba a nie je dôvod, prečo by nemohla byť vykonávaná na komerčnej báze. Zhruba desať percent držiteľov poistenia domácnosti v západných štátoch USA má v cene zahrnutú súkromnú požiarnu ochranu. Poisťovne sa tak snažia predchádzať vyšším škodám. Behom nasledujúceho roka by podiel poistiek s takouto ochranou mal stúpnuť na 14%.
 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards