Anketa: Aké sú základné faktory, pre ktoré firmy a ľudia neplatia štátu dane? (Hospodárske noviny)

Odvod dane je nedobrovoľný transfer, preto výber bude vždy zaostávať za potenciálom, povedal pre Hospodárske noviny dňa 17.7.2013 Radovan Ďurana z INESS.

Anketa: Aké sú základné faktory, pre ktoré firmy a ľudia neplatia štátu dane? (Hospodárske noviny)

Boris Fojtík, Tatra banka
Takýchto faktorov môže byť viacero. A to od technicko-administratívnych, cez problémy s likviditou alebo solventnosťou až po samotné vyhýbanie sa zaplateniu daní. Výberu daní prospieva aj čo najjednoduchší a prehľadný daňový systém s minimom výnimiek. Jednou z možností, ako zvýšiť výber daní, je napríklad zainteresovanie samotných úradníkov na výbere.

Renáta Mrázová, ING
Skúsenosť ukazuje, že v každom systéme sa nájdu hráči, ktorí nedodržujú prijaté pravidlá. Motivácia pre tento negatívny typ správania môže byť rôzna, ale najsilnejším faktorom sú zrejme peniaze. Nezaplatením daní získava poplatník prostriedky, ktoré mu nepatria. Táto individuálna „výhoda“ pre neplatičov znamená zvýšené náklady na daňový systém ako taký. Na tomto mieste je vhodné podotknúť, že v praxi môže byť neplatenie daní dôsledkom nezrozumiteľnosti daňových predpisov a ich náročnej aplikácii daňovými poplatníkmi. Názory odbornej verejnosti na konkrétny problém sa môžu líšiť a pokiaľ poplatník zvolí variant, ktorý sa následne ukáže pri daňovej kontrole ako nesprávny, môžu byť pre neho dôsledky veľmi citeľné.

Radovan Ďurana, INESS
Odvod dane je nedobrovoľný transfer, preto výber bude vždy zaostávať za potenciálom. Technické úpravy spôsobu výberu daní môžu, často len dočasne, zvýšiť príjmy pokladnice, ale ukazuje sa, že dlhodobo najefektívnejší spôsob zvyšovania ochoty priznávať a platiť dane, je znižovanie sadzieb.

Hospodárske noviny, 17.7.2013

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards