Uprednostnili by ste svoj príspevok na verejné statky vo forme daňových úľav alebo grantov?

Predpokladajme na chvíľu, že terciárne vzdelávanie je verejný statok. Ja osobne o tom nie som presvedčený, keďže je svojou povahou súťaživé a vylučujúce, ale pre potreby argumentácie predpokladajme, že ním je. Následne z faktu, že ide o verejný statok, možno zmysluplne odvodiť, že by ho vláda mala subvencovať. Vyplýva to z istoty, že samotné trhy nedokážu vyprodukovať potrebné množstvo verejných statkov. Ak chcete, možno tvrdiť, že verejné statky sú (podobne ako negatívne externality) jednou z tých vecí, pri ktorých možno oprávnene zvažovať intervenciu aj pri čistom, nefalšovanom voľnom trhu.

Uprednostnili by ste svoj príspevok na verejné statky vo forme daňových úľav alebo grantov?

Zohľadniac vyššie uvedené – mali by sme uprednostniť vládne subvencie vo forme daňových úľav alebo radšej prostredníctvom systému grantov? Pýtam sa, pretože Felix Salmon z Reutersu sa nazdáva, že granty sú z definície lepšou metódou subvencie:

„Ak sa chystajú federálna a štátne vlády míňať miliardy dolárov subvencovaním terciárneho vzdelávania, čo by rozhodne mali robiť, mali by tieto miliardy minúť rozumne pozerajúc pritom na potreby vzdelávania. Namiesto toho ich však míňajú prostredníctvom daňového zákonodárstva, úmyselne tým podporujúc nakupovanie nehnuteľností a zakladanie veľkých univerzitných nadácií.“

V tomto bode však absolútne nesúhlasím – nazdávam sa, že práve daňové úľavy sú omnoho lepším modelom subvencií.

Ide naozaj o rozdielne pohľady na svet. Ak veríte, že politici rozhodujúci o subvenciách sú informovaní, múdri a poctiví, usilujúci sa jedine o dosiahnutie verejného blaha, v takom prípade môžete správne argumentovať, že by mali určovať, na čo budú peniaze daňových poplatníkov využité. Ak však máte viac ako 17 rokov, pravdepodobne ste už vyvedení z omylu o poctivých, informovaných a múdrych politikoch, a preto uprednostníte model, kde politici detailne neurčujú využitie subvencií. Radšej akceptujete tézu, že verejné statky existujú a mali by byť nejakým spôsobom subvencované, ale zároveň by politici mali zostať čo najďalej od určovania detailného využitia peňazí.

Ďalším argumentom je skutočnosť, že zatiaľ čo daňová úľava je automaticky udelená každému, kto splní dané kritériá, granty dostane iba ten, kto sa podlizuje politikom rozhodujúcich o ich udeľovaní. A povedané na rovinu, hádam nechceme, aby našu vnímavú mládež vzdelávali ľudia, ktorí sú schopní ustáť interakcie s politikmi, no nie?

Stále tu však zostáva jeden problém. Viem veľmi dobre, že Felix už mal 17 rokov. Ako si teda môže stále myslieť, že politici sú tým, čím nie sú?

Tim Worstall

Článok bol publikovaný na AdamSmith Institute.

Pre INESS preložil Roman Ujbányai.
 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards