Hrozbu z Nemecka zadržiavajú miliardy eur (Finweb)

Martin Vlachynský z INESS komentoval pre ekonomický portál Hospodárskych novín Finweb situáciu v európskych bankách.

Hrozbu z Nemecka zadržiavajú miliardy eur (Finweb)

Nemeckí daňoví poplatníci stále prispievajú na záchranu domácich bánk. Soffin, štátny fond na záchranu bánk, k 30. júnu 2013 evidoval v ústavoch ešte pohľadávky za 18,2 miliardy eur. Na konci minulého roka bola ich výška 22,5 miliardy eur. Bankám ich poskytol na posilnenie kapitálovej vybavenosti a ručil nimi za záväzky ústavov.

Prečo Nemecko dotuje choré banky? Sú to banky príliš veľké na to aby padli? Alebo ide skôr o politické dôvody?

Jaroslav Brychta
X-Trade Brokers

Ide o príliš veľkých hráčov, ktorých bankrot by mohol ohroziť nielen celý nemecký, ale aj európsky bankový sektor. To platí obzvlášť o Commerzbank, ktorá je druhou najväčšou nemeckou bankou. Krajina si však kvôli celkovej previazanosti finančného systému nemôže dovoliť krach ani menších bánk, a tak sa politici rozhodli tieto banky dotovať tak, ako tomu je ostatne vo všetkých krajinách postihnutých finančnou krízou.

Richard Koza
Atwel International

Európske banky sú extrémne zapákované a to všetko navyše v dlhopisoch krajín EÚ. Navyše väčšina nemeckých bánk požičiavala v čase boomu do južných krajín EÚ financovať ich spotrebu. Ak by Nemecko nepodporovalo banky, potom by tieto boli nútené vyhlásiť bankrot, čo by doľahlo aj na nemeckých občanov - rozumejte voliča.

Stanislav Pánis
J&T Banka

Išlo o politické rozhodnutie, ktoré malo niekoľko dôvodov. Prvým mohla byť skutočnosť, že majitelia bánk mali blízko k politikom a nechceli niesť straty. Ďalším dôvodom bolo, že štát, resp. jednotlivé spolkové krajiny mali podiely v regionálnych bankách, čo bolo dobrým motívom na pomoc. Po tretie, existovalo presvedčenie politikov a mnohých ekonómov, že štátna pomoc a zásahy do trhu sú lepším riešením na stabilizáciu situácie ako liberálny prístup bez zásahov. Z krátkodobého hľadiska zrejme áno, no z dlhodobého hľadiska sa nebrali do úvahy mnohé neočakávané dopady a skryté riziká na čele s morálnym hazardom. Otázka je ja férovosť takéhoto postupu, keď sa z verejných peňazí zachraňujú vybrané súkromné subjekty. Z liberálneho uhľa pohľadu ani označenie banky za „ príliš veľkú, aby padla“, by nemalo byť ospravedlnením jej záchrany.

Martin Vlachynský
INESS

Banky sú dotované v mnohých štátoch Európy. Odpoveď, prečo sa tak deje, je komplexná a a nedá sa zodpovedať bez značných špekulácií. Faktom je, že ozdravenie európskeho finančného sektora je potrebná, ale určite nie ľahká, lacná a bezbolestná procedúra. Politici väčšinou rozmýšľajú na maximálne štyri roky dopredu, čo v tomto prípade nestačí.

V akom stave je nemecký bankový sektor v porovnaní s krajinami periférie? Môžeme ho považovať za zdravý?

Jaroslav Brychta
Ako zdravý by som ho určite neoznačoval. Je však o niečo zdravší než iné bankové sektory v krajinách eurozóny, čo je dané najmä relatívne nižším zadlžením nemeckých domácností. Jeho previazanosť s ostatnými krajinami eurozóny je však mimoriadne vysoká a preto je potrebné pozerať sa na bankový sektor ako celok v rámci celej eurozóny. Stačí, aby sa dostal do problémov jeden článok a môže nastať okamžitý dominový efekt, ktorý sa nevyhne ani Nemecku.

Richard Koza
V žiadnom prípade, európske banky všeobecne sú vo veľmi žalostnom stave a nemecké sú na tom rovnako zle. Ich úroveň páky je extrémne vysoká, oveľa vyššia ako majú napr. banky v USA, ktoré navyše už čiastočne očistili. Európske banky žiadnou očistou neprešli a sú veľmi náchylné na problémy v krajinách EÚ. Nielen u štátnych dlhopisov, ale aj v komerčných pôžičkách.

Stanislav Pánis
Vo všeobecnosti je v porovnaní s krajinami periférie na tom lepšie s menšími rizikami na bilanciách. Za úplne bezproblémový ho však nemožno označiť. Napríklad agentúra Moody´s varovala, že banky stále predstavujú slabý článok nemeckej ekonomiky. Trpia nízkou ziskovosťou, tlakom na marže pre vysokú konkurenciu a nízke trhové úrokové sadzby. Mínusom je pomalý rast úverov pre pretrvávajúcu recesiu v eurozóne. Čelia aj zhoršujúcej sa kvalite aktív. Navyše, niektoré majú len limitovaný priestor pre absorbciu prípadných strát. Časť analytikov hodnotí sektor ako stále podkapitalizovaný.

Martin Vlachynský
Bankové sektory v Európe sa nedajú jednoducho oddeliť, aj nemecké či francúzske banky majú rozsiahle investície v krajinách periférie. Nakoniec, záchrana gréckych, španielskych či talianskych bánk cez LTRO bola do značnej miery aj záchranou nemeckých bánk. Vytvorenie eurovalov a default Grécka s následnou výmenou dlhopisov túto expozíciu do určitej miery znížil, pretože časť dlhu sa presunula z (nielen) nemeckých bánk na plecia daňových poplatníkov eurozóny.

Nemalo by ísť Nemecko príkladom, a očistiť svoj bankový sektor od chorých bánk?

Jaroslav Brychta
Malo. Bohužiaľ, skutočné očistenie by znamenalo nechať banky padnúť, čo samozrejme, európski politici nikdy nepripustia. Súčasná záchrana bánk, či už z peňazí daňových poplatníkov, či ECB, problém nerieši a iba prenáša náklady z bankového sektora na celú spoločnosť prostredníctvom vyššieho zadlženia a znehodnotenia meny.

Richard Koza
Problém nie je či by malo ísť Nemecko príkladom. Otázka stojí, či sú Nemci ochotní zaplatiť za očistu bánk ako v Nemecku tak aj v iných krajinách EÚ. Pretože ostatné krajiny jednoducho na očistu nemajú peniaze a tak buď ich banky zbankrotujú, alebo ich bude musieť Nemecko, resp. ECB, neustále podporovať po dobu najbližších mnohých rokov.

Stanislav Pánis
Od chorých bánk by nemali v rámci kapitalizmu bankový sektor očisťovať vlády, ale samotný trh. Ten by mal určiť, ktoré banky sú životaschopné a s perspektívnym biznis modelom, a ktoré by mali padnúť. Politické rozhodnutia a následné rôzne druhy podpôr a záchran, vrátane tej gréckej alebo portugalskej, tomu však zabraňujú. Najmä pre to, že politici preferujú krátkodobé riešenia stabilizácie finančného systému pred dlhodobým štrukturálnym riešením. Druhá možnosť by priniesla na trhy a následne aj do reálnej ekonomiky veľké turbulencie v rámci očistného procesu pred obnovou. Tá by však bola položená na omnoho zdravších a pevnejších základoch a bez pretrvávania morálneho hazardu.

Martin Vlachynský
Ozdravenie finančného sektora by malo byť prioritou každého štátu.

Aké dôsledky by prinieslo rozhodnutie, nechať tieto banky padnúť?

Jaroslav Brychta
Bankový sektor ako celok by skolaboval a vkladatelia prišli o veľkú časť svojich depozít. Nasledovali by silné deflačné tlaky a hlboká recesia, čo by bol sám o sebe mimoriadne bolestivé, no nevyhnutne ozdravný proces oddlženia, ktorý je dôležitou podmienkou pre ďalšie zdravé fungovanie ekonomiky.

Richard Koza
Bankové krachy vyvolávajú stratu dôvery v bankový systém a v región. Takže by to určite malo veľký vplyv na dôveru trhov v Európe, pocítili by to európske finančné trhy so všetkými inštrumenty, EUR, európske dlhopisy, európske akcie.

Stanislav Pánis
Vyčistil by sa trh od neefektívne alokovaného kapitálu a zlých investičných rozhodnutí. Z krátkodobého hľadiska by to malo extrémne negatívne dopady na ekonomiku. Zažila by pravdepodobne omnoho väčší prepad ako v roku 2008, mnoho subjektov, aj bežných ľudí by prišlo o svoje vklady. Ohrozilo by to existenciu aj relatívne zdravých bánk. Ceny mnohých tried aktív by výrazne prepadli. De facto by hrozil finančný armageddon. Pri takomto scenári by pre politické dôvody eurozóna sotva prežila.

Martin Vlachynský
Rozsiahle. Otázne je, ako by sa zachovala ECB, ktorá je vďaka svojmu postaveniu kľúčovým hráčom európskeho finančného systému. V každom prípade, rozsiahly krach nemeckých bánk by výrazne zmenil podobu európskeho finančného systému.

Finweb, 18.7.2013

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards