Odborníci po najväčšom krachu mesta v USA: Slovensku hrozí osud Detroitu! (Nový čas)

Nielen Detroit, ale aj bližšie príklady ako Grécko, Portugalsko či Cyprus nám svietia ako výstraha, povedal pre Nový čas dňa 20.7.2013 Martin Vlachynský z INESS. Ako ďalej dodal, dôležité je, ako dokážeme splácať záväzky. Írsko zbankrotovalo s relatívne nižším dlhom, ako má dnes Slovensko.

Odborníci po najväčšom krachu mesta v USA: Slovensku hrozí osud Detroitu! (Nový čas)

Detroit vyhlásil najväčší mestský bankrot v histórii Spojených štátov a požiadal o bankrotovú ochranu pred veriteľmi. Doteraz najväčším bol krach Jefferson County v roku 2011 s dlhom 3 miliardy eur. Automobilová veľmoc a metropola štátu Michigan ho prekonala, dlhy Detroitu sa odhadujú na 13,7 až 15,2 miliardy eur. Na Slovensku pôsobia tri automobilky, čo nás radí medzi európske motoristické veľmoci. Odborníci varujú: ak vláda nezačne konať, hrozí u nás podobný scenár.

Detroit bol kedysi symbolom amerického priemyslu. Keď automobilový priemysel začal upadať, odrazilo sa to aj na ekonomike. V meste v čase rozkvetu žili 2 milióny ľudí, dnes ich tam je 700 000, pričom tretina z nich žije pod hranicou chudoby. Zástupcovia Detroitu museli vyhlásiť bankrot, mesto totiž dlhuje takmer 20 mld. USD (15,2 mld. €). „Je jasné, že finančné ťažkosti Detroitu sa bez tohto kroku nedajú riešiť,“ povedal guvernér štátu Michigan Rick Snyder.

Už v marci guvernér vyhlásil stav finančnej núdze a vymenoval za manažéra Kevyna Orra. Ten sa mal pokúsiť mesto zachrániť. Jedinou možnosťou, ako ho aspoň sčasti obnoviť, je predať majetok, ale to musí odsúhlasiť federálny sudca. „Nechcel som, aby to takto dopadlo, ale musíme urobiť to najlepšie, čo vieme,“ vyhlásil starosta Detroitu Dave Bing. Napriek tomu, že Detroit je od Slovenska vzdialený tisícky kilometrov, podľa odborníkov by mal byť jeho bankrot pre nás varovným signálom. Na našom území totiž pôsobia tri veľké automobilky...

„O tom, že situácia, ku ktorej došlo v USA, môže nastať aj na Slovensku, by nemal nikto pochybovať,“ zdôrazňuje Martin Vlachynský z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) a dodal: „Nielen Detroit, ale aj bližšie príklady ako Grécko, Portugalsko či Cyprus nám svietia ako výstraha. Dôležité je, ako dokážeme splácať záväzky. Írsko zbankrotovalo s relatívne nižším dlhom, ako má dnes Slovensko.“

Podľa tohto odborníka je dôležité vytvoriť zdravé podnikateľské prostredie a prestať dávať zahraničným spoločnostiam obrovské stimuly, ktoré sa snažia udržať niektoré firmy umelo nad vodou. „K prirodzeným javom v ekonomike patria aj bankroty firiem. Ak sa im budeme snažiť na Slovensku nasilu zabrániť, tak, ako sa to dialo v Detroite, môže to takto škaredo dopadnúť,“ uzavrel analytik Vlachynský.

Úpadok mesta v číslach

713 777
To je počet obyvateľov pri poslednom sčítaní v roku 2010. V 50. rokoch malo
mesto 2 milióny obyvateľov. Len v rokoch 2000 až 2010 odišla štvrtina obyvateľov.

GM
Poslednou automobilkou v Detroite je General Motors. Firma neočakáva, že
bankrot mesta ju nejako ovplyvní. „Sme hrdí, že môžeme nazývať Detroit domovom,“ uviedla fi rma. Mimochodom, bankrot mesta prišiel v čase, keď sa súkromné firmy v centre začínali vzmáhať.

78 000
Toľko je v Detroite opustených a rozpadávajúcich sa budov. Nejde len o prázdne domy, ale aj školy, divadlá, hotely, stanice a iné verejné budovy.
Predtým v meste sídlili Ford, Dodge, Packard či Chrysler. Ostali po nich len
opustené továrne.

Dane
Niekoľko desaťročí sa znižuje počet ľudí, ktorí platia dane. Navyše odišla
bohatšia stredná vrstva a ostali väčšinou len tí chudobnejší. Daň z nehnuteľností zaplatilo v roku 2011 len 53 % majiteľov.

30 až 90 dní
Detroit vo štvrtok 18. júla požiadal o bankrotovú ochranu pred veriteľmi. Potrvá jeden až tri mesiace, kým Federálny súd rozhodne, či má na ňu nárok. Mesto dúfa, že do roka sa ozdraví. Predať chce napríklad pozemky, parky či letisko.

Nový čas, 20.7.2013

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards