Nový zákon o vode určuje podmienky jej predaja do zahraničia (Slovenský rozhlas)

Tak, ako sa obchoduje so pšenicou, so zemiakmi, s ropou, tak by sa mohlo a malo obchodovať aj s vodou, pokiaľ je to k prospechu oboch strán, povedal pre Slovenský rozhlas dňa 17.7.2013 Radovan Ďurana z INESS. Ako ďalej dodal,
v prípade vlastníctva vody je však problém v tom, že vlastníkom je obyčajne štát a na Slovensku, bohužiaľ, nemáme dobré skúsenosti so správou vzácnych zdrojov v štátnom vlastníctve.

Nový zákon o vode určuje podmienky jej predaja do zahraničia (Slovenský rozhlas)
INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards