Vplyv zdanenia na zisk a financovanie európskych nadnárodných spoločností

Nová štúdia publikovaná inštitútom IREF z pera Stefana Lutza pôsobiaceho na manchesterskej univerzite a madridskej Universidad Complutense poukazuje na to, že ak firmy považujú zdanenie za škodlivé, je to najmä preto, že dane znižujú zisky: akcionári sú sklamaní a vyhliadky pre investície a rozvoj sú penalizované.

Vplyv zdanenia na zisk a financovanie európskych nadnárodných spoločností

Táto štúdia sa ale zameriava na to, ako spoločnosti reagujú na zdaňovanie tým, že menia svoju "mieru zadlženosti", teda skladbu finančných zdrojov, o ktorých boli k dispozícii dáta za 240 000 európskych firiem počas obdobia 1985 - 2010.

Predchádzajúci výskum priniesol zmiešané výsledky. Niektorí autori tvrdia, že pomer vlastného kapitálu a zadlženia sa významne v dôsledku zmien v zdanení nemení, a iní autori tvrdia, že tento pomer sa skutočne mení, ale v závislosti od povahy zdanenia. Využitím mimoriadne bohatého množstva dát dospel Stefan Lutz k dvom významným zisteniam:

• Nezávisle na povahe daní, zdanenie rozhodne nabáda podniky zvýšiť svoje zadlženie a znížiť svoju závislosť na vlastnom imaní (firmy nechcú riskovať stratu vlastných zdrojov).

• Vyššie zdanenie má zmiešané účinky na odmeňovanie kapitálu. Je to spôsobené tým, že zdanenie a vyššia zadlženosť zmenšujú zisk firiem, ale keďže výška vlastného imania (kapitálu) je tiež menšia, celkový dopad je nejednoznačný.

Poučenie pre jurisdikcie s vysokou daňovou záťažou je preto jednoduché. Ak sa zvýši úroveň zdanenia, úrady týmto rozhodnutím:

• ovplyvňujú ziskovosť firiem, ale nemusia nutne zasiahnuť "bohatých", pretože investori (bohatí rovnako ako chudobnejší) jednoducho upustia od riskantnejších aktivít a použijú menší objem kapitálu;

• nabádajú podnikateľské subjekty, ktoré sú viac ochotné riskovať svoje aktíva na financovanie svojich myšlienok, aby sa presťahovali do krajín s veľkorysejšími právnymi predpismi;

• prichádzajú o inovatívne odvetvia, v ktorých je vyššie riziko, rovnako tak však aj vyhliadky vyšších odmien a rastu;

• vytvárajú krehkejší finančný systém, pretože veritelia (banky) prijímajú riziká, ktoré by za miernejších daňových podmienok odmietli akceptovať.
 

Štúdia je k dispozícii tu: Effects of taxation on European multi-nationals’ financing and profits

Článok bol publikovaný na Institute for Research in Economic and Fiscal Issues.

Pre INESS preložil Juraj Šuchta.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards