My vám povieme, ako lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť

Programové vyhlásenia netreba preceňovať. Nie sú zákonom a vládu poriadne k ničomu nezaväzujú, čo potvrdzuje aj história. No z tejto predčasnej Mikulášskej nádielky sa nám isto niečo ujde. Bohužiaľ, bude to hlavne uhlie.

My vám povieme, ako lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť

Dobrou správou je, že viaceré radikálne návrhy z predvolebného obdobia sa do programu nedostali. Vláda nechce byť lídrom v dosahovaní klimatických cieľov, nechce plošne zvyšovať DPPO, nechce otvorene znárodňovať. K veľmi nebezpečnej politike regulácie cien si nechala len tak jemne pootvorené vrátka. Pár vetami sa prihlásila k dodržiavaniu riadneho legislatívneho procesu a zjavuje sa tam niekoľko zmysluplných „účtovných“ úprav pre podnikateľov. Tam ale pozitíva PVV končia.

Zlou správou je nielen nezodpovedný prístup k udržateľnosti verejných financií, či zvyšovanie daňového zaťaženia, ale hlavne celkové hodnotové nastavenie programu vo vzťahu k trhovému hospodárstvu. Toto programové vyhlásenie vychádza z predpokladu, že štát je skutočným zdrojom ekonomického rastu. Pod „podporou ekonomiky“ si vláda predstavuje zapojenie nových agentúr, fondov, či dotačných schém.

Vláda v novom programovom vyhlásení jednoznačne ukázala, že deficit ani dlh nepovažuje za skutočný problém Slovenska a plánuje sa v jeho stabilizácii spoliehať na ekonomický rast a náhodu. Hoci v texte nájdeme zmienky o úsporách, žiadne konkrétne tam nie sú. Naopak, nechýba viacero nových výdavkových položiek. Sú bez čísel, no môžeme rátať s dotáciami na hypotéky, energie, či pre cestovný ruch.

Bez akejkoľvek snahy o definovanie súčasnej progresivity zdanenia príjmu fyzických osôb vláda navrhuje jej zvýšenie. Slovensko, ktoré už dnes ťažko udržiava na svojom území talenty, vysiela šikovným a kvalifikovaným pracovníkom týmto krokom jasný signál. Vláda chce zdaňovať aj "nadmerné zisky", čo je len iný názov pre pravidlo "zdaním si koho chcem a kedy chcem".  Pre investorov isto veľmi lákavá predstava.

Podnikateľské prostredie neschytá len vyššie dane. Z textu tušíme, že môžeme čakať ďalšie nadproporčné zvyšovanie minimálnej mzdy, príplatkov ku mzde, či rozširovanie kolektívnych zmlúv. Vyššie dane a odvody čakajú pravdepodobne aj živnostníkov, investorov do nájomného bývania, a už spomenutých vysokokvalifikovaných zamestnancov. V PVV nechýbajú samozrejme ani anekdoty o „nekalých obchodných praktikách“, povinné zaklínadlá o inováciách a digitalizácii a podobná slovná vata ako z dielne Chat GPT.

Podnikanie to v posledných rokoch nemalo na Slovensku ružové.  No bohužiaľ, čakajú ho ešte ťažké časy.

HN, 20.11.2023

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards