Reformný reštart

Zdravotnícke noviny uverejnili komentár Martina Vlachynského na tému zdravotníctva. 28.9.2021

Reformný reštart

Martin Vlachynský, analytik, INESS:

"Aj zdravotníctvo je výrobný sektor, ktorý produkuje tovary a služby pre zákazníkov. Byrokratický systém manažmentu pomocou tabuliek, politických nominantov, nariadení a krátkodobých detailných rozpočtov produkuje hlboko suboptimálne výsledky. Zároveň však platí, že rola zdravotníctva ako sociálnej služby je pevne zakotvená v slovenskej spoločnosti. To znamená zachovanie rozsiahleho prerozdeľovania v príjmových skupinách a minimálne finančné bariéry dostupnosti služieb pre občana. Dnešný systém však speje k dvojkoľajnosti. Bohatšia a vzdelanejšia časť obyvateľov sa dokáže v budúcnosti odstrihnúť a využívať moderné globálne služby, kým zvyšok obyvateľstva bude zajatcom čoraz schátralejšieho prídelového zdravotníctva."

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards