Nová publikácia o cenách potravín, maržiach reťazcov a reguláciách politikov

Ceny potravín na Slovensku začiatkom roka 2023 dosahovali medziročný rast cez 20 %, čím sa zaradili na najvyššie miesta v rámci štátov EÚ. Tento vývoj viedol k oživeniu diskusie o rôznych regulačných zásahoch do trhu s potravinami, najmä v kontexte parlamentných volieb 2023. Takéto zásahy majú na Slovensku bohatú históriu a sú postavené výhradne na anekdotických príkladoch, mylných predstavách politikov a chýbajúcich faktoch.

Nová publikácia o cenách potravín, maržiach reťazcov a reguláciách politikov

V novej publikácii Chlieb a politika predstavujeme stručné analytické zhrnutie situácie s cenami a s predajom potravín na Slovensku. Postupne čitateľovi ukážeme vývoj cien potravín, načrtneme príčiny inflácie a jej efekty na správanie aktérov v ekonomike, najmä v súvislosti s maloobchodom.

V ďalšej časti popisujeme vývoj tržieb v maloobchode, finančné výsledky potravinového maloobchodu, zamestnanosť a mzdy. V tejto časti nájdete aj sektorové porovnanie marží a výpočet miery konkurencie v odvetví potravinového maloobchodu.

Tretia časť popisuje niektoré regulačné zásahy v zahraničí, existujúce aj navrhnuté regulačné zásahy na Slovensku a ich negatívne efekty na trh a spotrebiteľa.

Okrem iného sa dozviete:

  • Kde bol najväčší rast cien potravín v rámci V4
  • V ktorom štáte najviac reagujú ceny potravín na dovozové ceny
  • Či môže rasť marží spôsobiť infláciu
  • Ako reagujú spotrebitelia na rast cien potravín
  • Že tržby slovenského maloobchodu klesajú rýchlejšie ako je priemer EÚ
  • Ako sa vyvíjali marže reťazcov
  • Aká je miera konkurencie v potravinovom maloobchode
  • Aké regulácie zaviedli niektoré štáty

Cieľom tejto publikácie je prezentovať fakty, pomôcť k tvorbe informovaných politík a naopak zabrániť možným populistickým krokom, ktoré by ohrozili nielen celý sektor maloobchodu, ale zároveň poškodili všetkých slovenských spotrebiteľov.

Dostupná je na tomto linku.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards