100 € nepokryje rast cien. Pomoc je slabá

Pravda uverejnila vyjadrenia analytika Radovana Ďuranu k protiinflačnému balíčku. 27.6.2022

100 € nepokryje rast cien. Pomoc je slabá

Radovan Ďurana, INESS:

„Problémom celkového balíčka je, že sa snaží pomôcť všetkým. Plošné dávky sú veľmi drahé a vo výsledku vždy skončia s rovnakým výsledkom. Odkázaným ľuďom pomôžu málo, a ľuďom, ktorí by zdražovanie zvládli, pomôže zbytočne veľa.”

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards