8500 stredoškolákov si zmeralo sily v Ekonomickej olympiáde

Testami školského kola Ekonomickej olympiády za štyri ročníky existencie prešlo takmer 24 300 študentov a študentiek stredných škôl. Už od začiatku súťaže sme cítili veľký záujem o olympiádu zo strany súťažiacich a pedagógov. Tento záujem pretrváva naďalej, čomu nasvedčujú aj čísla. V štvrtom ročníku olympiády sme zaznamenali nielen najvyšší počet zapojených škôl, ale aj súťažiacich z celého Slovenska.

8500 stredoškolákov si zmeralo sily v Ekonomickej olympiáde

Nový ročník, okrem stúpajúceho záujmu, prináša aj ďalšie nádejné talenty. Ekonomická olympiáda odhalila tváre už niekoľkých šikovných ekonómov a ekonómiek (rozhovor s nimi si môžete vypočuť v našom Na Vŕšku). Z akej školy bude tohtoročná/ý víťazka/víťaz sa dozvieme v druhej polovici roka.

Najväčší záujem o otestovanie vedomostí mali študenti z Košického, Prešovského a Žilinského kraja. V spomínaných krajoch bolo zapojených viac ako 1 500 stredoškolákov a stredoškoláčok. Naopak, v Banskobystrickom kraji evidujeme najnižší počet zapojených.

Pri vyhodnocovaní školských kôl sme nenarazili na výrazný rozdiel úspešnosti v jednotlivých krajoch. Priemerná úspešnosť Sloveniek a Slovákov je 47,10 percent. V testovaní sa v priemere darilo trochu viac školám z Bratislavského a Nitrianskeho kraja.

V konkurencii ôsmych tisíc študentov do krajského kola mohli postúpiť iba súťažiaci, ktorí dosiahli 60 a viac percent. Čo znamenalo, že v online teste museli mať minimálne 15 správnych odpovedí z 25. Cez pomyselné sito úspešnosti sa preklikalo niekoľko stoviek olympionikov, no do krajských kôl postúpilo 348 najlepších súťažiacich.

Rovnako ako pandémia marí návrat žiakov a študentov do škôl, tak bráni efektívnej organizácii Ekonomickej olympiády. Kým krajské kolá v minulosti prebiehali prezenčne, pri chutnom občerstvení a v priateľskej atmosfére v jednotlivých krajských mestách Slovenska, tento rok to pravdepodobne nebude možné. Pokiaľ nedôjde k zázračnému zlepšeniu situácie, krajské kolá prebehnú online formou v marci 2021. O to viac budeme očakávať 50-ku najlepších mladých ekonómov a ekonómiek v celoslovenskom finále olympiády. Najlepší piati zástupcovia zo Slovenska sa následne môžu tešiť na účasť v medzinárodnom finále Ekonomickej olympiády, ktoré prebehne na jeseň roka 2021.

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards