Ako by mala vyzerať reforma trhu s elektrinou? Odpovedá šesť expertov

Časopis Odpadové hospodárstvo uverejnil dňa 9.3.2023 vyjadrenie analytika Radovana Ďuranu k pripravovanej reforme trhu s elektrinou. 

Ako by mala vyzerať reforma trhu s elektrinou? Odpovedá šesť expertov

Radovan Ďurana, INESS odpovedá na novinársku otázku:

"V prvom rade si nemyslím, že trh s elektrickou energiou nejako zásadne zlyháva. Väčšinu obdobia do momentu nedostatku energonosičov vyplývajúcich z Ruskom vyvolanej vojny mohli spotrebitelia využívať stabilné a nízke ceny. Už teraz dochádza v ČR k poklesu cien pre domácnosti pod úroveň zavedeného stropu ceny MWh. Trhové prostredie umožňuje nielen rýchly rast cien, ale aj ich pokles.

Následne na fyzický nedostatok zdrojov trh zareagoval radikálnym nárastom ceny, čo vyvolalo potrebnú reakciu v podobe zníženia dopytu. Skutočne extrémny nárast cien trval len jeden mesiac, pričom bol spojený s obrovským výpadkom francúzskeho jadra a nízkej produkcie vodných elektrární. Výpadky na strane ponuky nemôže nový mechanizmus odstrániť - to by bolo možné jedine triážou (netrhovým rozhodovaním  o tom, kto musí znížiť spotrebu). Takýto stav by sme považovali za horší, ako je v súčasnosti.

Na diskusiu je ale určite nastavenie podmienok finančného zabezpečenia dodávaok (kolaterál), diskutovať by sa malo o možnosti využiť vlastné aktíva producentov, ako zástavu.

Druhou stranou mince je, že čo viedlo k vysokej závislosti na ruských fosílnych zdrojov. Tieto faktory nijako nesúvisia s obchodným modelom trhu, sú dôsledkom zlých strategických rozhodnutí členských štátov.

Paradoxne, spotrebiteľom a cene elektriny by najviac prospelo, ak by EK vytvorila tlak proti vyraďovaniu jadrových zdrojov (podporu zachovania ich výroby).

Zmeny v dizajne CfD (contract for difference) tak, aby garantovali základný príjem nových investorov, ale zároveň negarantovali dlhodobo vysoký príjem z vyrobenej elektriny, by mohli znížiť výslednú cenu elektriny pre domácnosti. Reforma by sa tiež mala vyhnúť stropovaniu cien ako takých, či špeciálnym odvodom zo ziskov. Tieto opatrenia znižujú investičnú atraktívnosť odvetvia  s výrobou elektriny. Regulačné zásahy sú často v rozpore s existujúcim dopytom a ponukou, obchodníci potom hľadajú riešenia voľného uzatvárania kontraktov. Tak ako burza ICE presúva časť obchodovania za hranice EU do Londýna, z cieľom vyhnúť sa regulačným obmedzeniam v obchodovaní."

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards