Ako na efektívnejšiu a lacnejšiu evidenciu vozidiel

Hodiny strávené na Dopravných inšpektorátoch čakaním sú už súčasťou moderného folklóru. Tieto nenáročné úkony sa pritom dajú rýchlo a lacno zjednodušiť, čo by ušetrilo čas občanov, ale aj verejné financie. Neschopnosť verejnej správy reformovať túto oblasť je tak reálnym obrazom "boja" proti byrokracii na Slovensku.

Ako na efektívnejšiu a lacnejšiu evidenciu vozidiel

V roku 2017 dopravné inšpektoráty zaznamenali 389 000 zmien držby vozidla, zaevidovali 126 000 nových vozidiel, 62 000 vozidiel z evidencie vyradili a vykonali desiatky tisíc ďalších úkonov. Tieto stáli občanov odhadom 1,5 milióna hodín času, ale aj zhruba 100 000 hodín práce policajtov. K tomu ešte prirátajme nákup tabuliek EČV, ktorých štát ročne objednáva okolo 900 000 kusov v cene 8,5 miliónov eur.

INESS identifikoval možné ročné úspory v hodnote 8 miliónov eur v priamych nákladoch a minimálne 800 000 eur v spoločenských nákladoch (ušetrený čas). Tieto úspory by bolo možné dosiahnuť reformou v troch krokoch:

  1. Naviazanie EČV na vozidlo: Neustála výmena tabuliek EČV je zbytočná a veľmi drahá. V minulých rokoch čoraz viac štátov prechádza k trvalému priradeniu EČV k vozidlu, podobne ako je občanovi priradené rodné číslo. Súčasný spôsob obstarávania tabuliek EČV je naviac extrémne nákladný napríklad v porovnaní s Českou republikou a stál daňovníkov už desiatky miliónov eur.
  2. Upustenie od niektorých činností: Niektoré činnosti (napr. obhliadky vozidla v určitých situáciách) majú nejasný cieľ a zbytočne zaberajú čas občanom aj príslušným pracovníkom. Diskutovať by sa malo aj od úplného upustenia osobnej návštevy úradu, napríklad vo Veľkej Británii je možný prepis vozidla na diaľku.
  3. Presun kompetencií do civilnej sféry: Príslušník polície je pomerne drahá odborná pracovná sila. Zapojenie stoviek policajtov do výkonu jednoduchých administratívnych úkonov je plytvaním. Slovensko je jedným z posledných troch štátov EÚ, ktoré nemajú agendu evidencie vozidiel v civilnej sfére. Presun tejto kompetencie na civilnú sféru by neznamenal revolúciu, nakoľko už dnes časť výkonov zabezpečujú Odbory cestnej dopravy.   

Tieto návrhy nájdete v INT 3/2018: Efektívnejšia a lacnejšia evidencia vozidiel

Tlačová správa

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards