Ako pomôcť živnostníkom aj firmám naraz

Zavretie väčšiny prevádzok maloobchodu a služieb zasiahlo desiatky tisíc živnostníkov, ktorí z večera do rána prišli o príjmy. Pomôcť sa im dá v troch líniách.

Ako pomôcť živnostníkom aj firmám naraz

Prvá je zjavná – finančné odpustky v podobe znížených/odsunutých/odpustených odvodov a prípadne daní (hoci tie hrajú pre živnostníka o dosť menšiu rolu ako odvody).

Druhou je hľadať možnosti, ako aspoň časti živnostníkov umožniť opäť fungovať, napríklad predajom „cez dvere“.

Tretia cesta je umožniť im dočasne vykonávať inú činnosť. Potravinové obchody, potravinárske podniky, ale aj výrobcovia rúšok či poľnohospodári začínajú hlásiť nedostatok zamestnancov, ktorý sa časom môže ešte zhoršiť. Zamestnanie nových ľudí nie je úplne jednoduché. Nateraz na Slovensku naďalej panuje veľmi nízka nezamestnanosť, keďže mnoho ľudí je na PN či OČR, ale prepúšťanie ešte nezačalo. Zamestnanie nových ľudí je byrokraticky veľmi náročný proces, ktorý zahŕňa veľa podpisovania, prihlasovania a papierovania. Teda niečo, do čoho sa vám v dnešných časoch nechce moc púšťať. No a po tretie – každému podnikateľovi je jasné, že prichádzajú ťažké časy. Zaviazať na seba ďalšieho zamestnanca s potenciálom výpovednej doby a odstupného budú mnohí vnímať ako príliš veľké riziko.

Živnostníci môžu byť núdzovým riešením. Pre zamestnávateľa predstavujú nulovú byrokratickú záťaž, živnostníkovi stačí vystaviť faktúru. Zároveň si v tejto rizikovej dobe neviaže na krk zamestnanecký pomer. Živnostník by tak bol akýmsi „agentúrnym pracovníkom bez agentúry“. Živnostník by tak získal možnosť zarobiť nejaké peniaze dva či tri mesiace, čo bude mať zatvorenú reštauráciu, alebo obchod.

V tomto momente takýto vzťah nemôže vzniknúť z dvoch dôvodov. Zákon považuje využívanie SZČO na činnosť, ktorá má charakter závislej činnosti za nelegálne zamestnávanie. Na druhej strane SZČO sú obmedzení zoznamom živností, ktoré majú zapísané vo svojom oprávnení. Preto navrhujeme:

  1. Predbežne do konca roka 2020 zrušiť ustanovenie zakazujúce využívať SZČO na závislú činnosť
  2. Okamžite zaviesť predmet „voľná živnosť“ a automaticky ju zapísať všetkým SZČO na Slovensku

Toto riešenie ušetrí zdroje verejnej pokladnice, podporí ekonomickú aktivitu a zároveň umožní ľuďom riešiť svoju situáciu novou prácou.

blog Trend, 20.3.2020

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards