Ako by ste uspeli medzi päťdesiatkou najlepších ekonómov?

Ekonomická olympiáda je prvá celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií pre stredoškolákov, ktorá nadobudla medzinárodný charakter.

Súťažiaci, ktorí úspešne zvládnu testovanie školského a krajského kola postupujú do celoslovenského finále Ekonomickej olympiády. Najlepší piati sa dostanú do veľkého medzinárodného finále a porovnajú si sily s okolitými krajinami.

Vo finále čelia študenti písomnému testovaniu a ústnej skúške, v ktorých musia preukázať, že vedia uvažovať ako skutoční ekonómovia a ekonómky.

Prečítajte si, čo robilo najväčší problém finalistom a naopak s akou otázkou si poradili najlepšie. Dozviete sa aj, z ktorej školy sa zapojilo najviac študentov v kraji, alebo či sa zapojilo v kraji viac ekonómiek ako ekonómov.

Ako by ste uspeli medzi päťdesiatkou najlepších ekonómov?

V druhom ročníku ekonomickej olympiády sa do školského kola zapojilo takmer 5 300 študentov z rôznych kútov Slovenska. Podľa počtov zapojených študentov sme zistili, že sa o ekonómiu zaujímajú viac dievčatá.

Teraz si predstavte, že ste študent, ktorý postúpil do veľkolepého finále.

Koná sa v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. Sedíte na mieste a rozmýšľate nad testom. Trochu stres, pravda?

Čelíte predsa testu, učenému 50-tim najlepším mladým ekonómom a ekonómkam z celej krajiny.

Pozostáva z uzavretých ale aj otvorených otázok. No nielen to, čaká vás i ústna skúška. Samozrejme, ak sa k nej dostanete. Čo znamená, že musíte byť medzi desiatkou najlepších v písomnom teste.

Po slávnostnom otvorení riaditeľky EO, Moniky Budzák už netrpezlivo čakáte kým sa rozdajú testy. Pár papierov, no všade vidieť oči plné očakávaní, čo nastane. Aké budú otázky? Postúpite do grandfinále a stretnete sa s odbornou porotou? Umiestnite sa na medailových priečkach? Budete vy ten najlepší mladý ekonóm alebo ekonómka?

Nevieme zaručiť na akom mieste by ste sa umiestnili, no môžete sa aspoň otestovať v uzavretých otázkach z finále Ekonomickej olympiády. Súťažiaci mali pred sebou 5 takýchto otázok, my vám prezradíme najlepšie zodpovedanú otázku a otázku, v ktorej sa finalisti najčastejšie pomýlili.
 


Otázka č. 4

Pán Novák má strach z raketového útoku a snaží sa presvedčiť ostatných obyvateľov, aby tiež prispeli k jeho plánu na vybudovanie protiraketového dáždnika. Tento sa nakoniec podarí postaviť a financovať, avšak po niekoľkých rokoch sa nájdu mnohí ľudia, ktorí odmietajú platiť jeho bežnú prevádzku. Podľa ekonómie ide o typický:

A) Súkromný statok, ktorý sa vyznačuje vylúčiteľnosťou zo spotreby.

B) Súkromný statok, ktorý sa vyznačuje nevylúčiteľnosťou zo spotreby,

C) Verejný statok, ktorý sa vyznačuje vylúčiteľnosťou zo spotreby,

D) Voľný statok, ktorý sa vyznačuje nevylúčiteľnosťou zo spotreby,

E) Verejný statok, ktorý sa vyznačuje nevylúčiteľnosťou zo spotreby.

 

Otázka č. 1

Merkantilizmus bol rozšírenou hospodárskou politikou v 16. a 17 storočí v západnej Európe. Jeho základnou črtou je:

A) Vnímanie poľnohospodárstva a pôdy ako jediného zdroja bohatstva v spoločnosti.

B) Slobodná trhová konkurencia a slobodný obchod.

C) Beztriedna spoločnosť a spoločné vlastníctvo.

D) Ovplyvňovanie ekonomických cyklov pomocou monetárnej a fiškálnej politiky.

E) Hromadenie drahých kovov a pozitívna obchodná bilancia ako základ bohatstva v spoločnosti.
 


Iba 34 % účastníkov vedelo správne odpovedať na otázku ohľadom pána Nováka. 33 finalistov spravilo hrúbku pri odpovedi. Oproti tomu 78 % študentov vedelo správne zadeliť, čo je základnou charakteristikou merkantilizmu. S otázkou si nevedelo dať rady len 11 finalistov. Správnu odpoveď si môžete pozrieť tu.

Po úspešných dvoch ročníkoch Ekonomickej olympiády sme objavili mnoho mladých, nádejných talentov. Veríme, že tretí ročník nebude výnimkou a nám sa podarí nadchnúť aj ďalších stredoškolákov pre objavovanie tajov ekonómie.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards