Ako zvýšiť potravinovú sebestačnosť Slovenska?

Monika Budzák sa pre Euractiv vyjadrila k potravinovej sebestačnosti Slovenska. 13. 07. 2020.

Ako zvýšiť potravinovú sebestačnosť Slovenska?

Monika Budzák
Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS)

Chceme zvyšovať výkonnosť, alebo sebestačnosť slovenského poľnohospodárstva? To sú dve rozdielne veci. Slovenský poľnohospodársky sektor trpí viacerými problémami, ktoré brzdia konkurencieschopnosť farmárov.

Nevysporiadané vlastnícke a užívateľské vzťahy, kvôli ktorým sa začínajúci farmári nemôžu dostať k pôde, tiež nepredvídateľné podnikateľské prostredie a byrokracia, a v neposlednom rade chýbajúce investície do kapitálovej výbavy fariem brzdia jeho produktivitu.

Mnohokrát sú podmienky dotačných schém nastavené tak, že motiváciou fariem je maximalizácia výnosu z dotácie, nie zisku z predaja produktov. Dnes napríklad pomocou viazaných priamych platieb podporujeme aj špecializovanú rastlinnú a živočíšnu výrobu, napriek tomu produkcia neláme rekordy.

Načasovanie žiadostí a výziev je rovnako problematická. Chovatelia dobytka napríklad musia povinne držať 2 mesiace aj tie zvieratá, ktoré by bolo výhodné predať, keďže v opačnom prípade prichádzajú o príjem z dotácie. Následne termín vyplatenia dotácie spôsobuje to, že všetci chovatelia ponúkajú mäsový dobytok v tom istom čase, čo opäť tlačí predajnú cenu nadol.

Úlohou štátu nie je rozhodnúť o tom, čo by sme mali produkovať, skôr ide o nastavenie rámcových podmienok, ktoré umožnia čo najjednoduchší vstup do odvetvia, vymožiteľnosť práva a čo najmenej prekážok počas podnikania. Nie je žiadúce, aby sa farmári viac zaoberali vypĺňaním rôznych výkazov, ako podnikaním. Aj bez toho, aby sa štát usiloval o zvýšenie sebestačnosti v zemiakoch alebo jablkách môžu slovenskí farmári prosperovať, ak sa budú špecializovať na takú produkciu, ktorá bude žiadaná aj v zahraničí. A z toho v konečnom dôsledku ťaží aj domáce obyvateľstvo.

Celý článok si môžete prečítať tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards