Analytická jednotka sa presúva

Radovan Ďurana sa pre Zdravotnícke noviny vyjadril k ÚHP. 22. 10. 2020.

Pochybnosti majú aj niektorí analytici.

Analytik INESS Radovan Ďurana si myslí, že ÚHP v dnešnej podobe by mal byť len dočasný orgán. „Mala by zostať len ,metodologická centrála‘, ktorá kontroluje to, či ministerstvá kalkulujú správne opatrenia a hľadajú úspory. Kým však na ministerstvách vznikne personál a politické presvedčenie, že úspory treba hľadať, a každé euro treba obracať dvakrát podľa dlhodobej stratégie, a nie aktuálnych politických vetrov, budeme potrebovať 50 ľudí na ÚHP aj Implementačnú jednotku,“ reagoval Ďurana. Podľa neho kvalitu výstupu Implementačnej jednotky určuje predovšetkým jej personál a ochota ministerstiev spolupracovať. „Doteraz robili svoju prácu precízne, čo je zrejmé aj z ich ,obľúbenosti‘ medzi ministerstvami. Výhodou IJ nezávislej od ÚHP vidím v dvoch bodoch. IJ môže dávať kritickú spätnú väzbu ÚHP, ktorý tiež nevyhnutne robí chyby vo svojich odporúčaniach. Začlenenie IJ pod Úrad vlády predstavuje známku akéhosi spoločného politického presvedčenia o potrebnosti tejto aktivity,“ skonštatoval R. Ďurana.

Celý článok vyšiel v tlači.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards