Hodnotenie INESS: Podnikateľské prostredie vo volebných programoch

V našom hodnotení volebných programov pred voľbami 2023 nemôže chýbať ani podnikateľské prostredie. Bohužiaľ konštatujeme, že napriek jeho dôležitosti pre hospodárstvo a rast životnej úrovne obyvateľstva je tento rok skôr v tieni iných tém.