Výdavky na dôchodky

Najväčšou jednotlivou položkou verejných financií sú tradične výdavky fondu starobného poistenia Sociálnej poisťovne, z ktorého sa vyplácajú dôchodky dnešnému približne 1 miliónu dôchodcov. Tieto výdavky sú v roku 2014 plánované na 5 160 mil. eur, čo znamená, že budú tvoriť vyše 18 % všetkých verejných výdavkov. Alarmujúci je však trend vývoja týchto výdavkov v čase:

Ideologický spor

Experti sú expertmi často aj preto, že svoje pocity a ideologické východiská dokážu verejnosti predávať ako nespochybniteľné logické argumentácie. Stačí si podrobne pozrieť argumenty pre a proti obmedzeniu výplaty úspor sporiteľov.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Pre vaše dobro

Obraz štátu, ako neomylného a milostivého pastiera prihlúplych ovečiek má neuveriteľnú silu. Stačí trochu postrašiť dennými nástrahami života, prejaviť dojemnú starosť o osudy poddaných a už majú úrady pocit, že môžu vyrukovať aj s tým najabsurdnejším návrhom škodiacim úplne všetkým až na vyvolenú záujmovú skupinu.  Navrhovaná úprava toho, ako si nebudeme môcť vybrať dôchodkové úspory z nášho vlastného účtu v druhom pilieri, je toho ideálnym príkladom.

Mali by DSSky nakupovať dlhopisy?

Téma budúcnosti druhého piliera dôchodkového poistenia ostáva nejasná aj po oklieštení odvodu z 9% na 4%. Aj na Slovensku sa objavil nápad, že druhý pilier by mohol napomôcť pri výstavbe diaľnic tým, že by dôchodcovské správcovské spoločnosti (DSS) investovali časť zo spravovaných peňazí do zamýšľaných diaľničných dlhopisov. Tie by boli mohli byť atraktívne aj pre DSSky, keďže ich splatnosť by bola 10 až 15 rokov, a teda by mali vyššiu výnosnosť ako väčšina súčasných štátnych dlhopisov.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards