2 % pre INESS

Aj vďaka vašej 2 % podpore sme v roku 2024 usilovne pracovali na mnohých projektoch, ktorými sme chceli prispieť k zlepšeniu Slovenska. Tí, ktorí nás sledujú pravidelne, vedia, že INESS je aktívny predovšetkým v oblasti i) policy analýz, advokačnej práce a prípravy odporúčaní a reformných návrhov, a ii) vzdelávaní.

(Podrobný návod, ako darovať 2 % INESS-u v roku 2024, nájdete v závere.)

2 % pre INESS

Aj v roku 2021 sme napriek pretrvávajúcej pandémii, ktorá nám všetkým komplikuje život, neúnavne pracovali na mnohých projektoch, vydali sme 12 odborných publikácií, zaznamenali sme 1 218 mediálnych výstupov, či napísali 185 autorských komentárov na aktuálne spoločensko-ekonomické témy.

(Podrobný návod, ako darovať 2 % INESS-u, nájdete v závere.)

2 % pre INESS

Rok 2020 nebol ľahkým pre nikoho z nás. No aj my v INESS veríme, že každá kríza môže byť aj príležitosťou pre mnoho pozitívnych zmien, a preto sme sa snažili o to intenzívnejšie pokračovať v našej práci aj počas uplynulého roka. Podarilo sa nám vydať desiatky nových publikácií, blogov, vlogov, zapojili sme rekordných 8 500 študentov do Ekonomickej olympiády, spolupracovali sme so stovkami učiteľov, ktorí využívajú naše učebné pomôcky Cena štátu a rovnako sa tešíme dosiaľ najvyššiemu počtu mediálnych výstupov (1 556). Obľúbený vlog Na vŕšku sme doplnili aj o podcast INESS na DNES a od konca roka pre vás pripravujeme aj pravidelný týždenný newsfilter Týždeň s INESS. Aj napriek pandémii sa nám podarilo zorganizovať 19 podujatí, zverejnili sme aktualizovaný portál Cena zamestnanca a podarilo sa nám prispieť k dôležitým zmenám zákonov ako zrušenie povinných gastrolístkov či zjednodušenie systému tabuliek s evidenčným číslom vozidla. To je, samozrejme, len špička ľadovca našich advokačných aktivít. Všetko toto by sme však nemohli realizovať bez Vašej podpory. Aj Vaše 2 % nám pomôžu pokračovať v našej činnosti.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

2 % pre INESS

V INESS sme len za minulý rok vydali desiatky publikácií, blogov, vlogov, zapojili sme 6500 študentov do Ekonomickej olympiády a spolupracovali sme so stovkami učiteľov, ktorí využívajú naše učebné pomôcky Cena štátu. Zorganizovali sme 40 podujatí, zverejnili portál Cena zamestnanca, vydali knihu Pokrok bez povolenia a bojovali proti nezmyselným návrhom zákonov ako odvod pre reťazce či rekreačné poukazy. Všetko by sme však nemohli realizovať bez podpory našich priaznivcov. Aj Vaše 2 % nám pomôžu pokračovať v našej činnosti. Vďaka Vašej podpore môžeme aj naďalej vzdelávať mladú generáciu a nastavovať zrkadlo súčasným aj budúcim politikom.

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards