Hodnota učiteľov za peniaze

Zvyšovanie platov učiteľov nie je len slovenská téma. Už sme v INESS písali o experimente z Indonézie, kde pred rokmi prebiehala obdobná diskusia o platoch učitelov ako u nás. Nakoniec vyhrali obhajcovia dvojnásobného zvýšenia platov.

Učebnicová politika si nevšimla 89. rok

A ani tento nadpis nie je dostatočne presný opis situácie s učebnicami. Učebnicová politika sa ešte skôr ako na socializmus podobá na monarchiu 18. storočia, kde tým najvyšším je minister školstva. Postup tvorby učebnice na Slovensku je asi nasledovný: keď ľud potrebuje novú učebnicu, tak kráľovstvo (ministerstvo školstva) slávnostne zatrúbi a zvolá súťaž tých najlepších pisateľov učebníc (vyhlási konkurz). Tí majú následne niekoľko mesiacov na to, aby ukázali, čo vedia (aj keď v skutočnosti napísať kvalitnú učebnicu môže trvať roky). Čo vedia, posúdi najskôr rada starších (konkurzná komisia), tá odporučí jednu, alebo aj viacero učebníc. Posledné slovo má monarcha (minister  školstva), ktorý si dôkladne prečíta závery rady starších (záverečný protokol konkurznej komisie) a vyberie jedného jediného víťaza. Ten dostane kráľovskú pečať (schvaľovaciu doložku) a jeho učebnica sa v tom lepšom prípade postupne dostane na všetky školy. V tom horšom jej to bude trvať roky a školy budú dovtedy bez učebníc.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

INESS štipendiá

INESS v spolupráci s Nadáciou Tatra banky vyhlasujú súťaž o dve štipendiá na medzinárodný Master’s program Philosophy, Politics and Economics.

Zvyšovať platy áno, ale nie plošne

Služby poskytované v rámci verejného sektora a financované daňami trpia mnohými neduhmi. Majú predispozície k plytvaniu, často sú spájané s korupciou, absentujú u nich ceny, ktoré by reflektovali ich hodnotu vo vzťahu k spotrebiteľom a neexistuje pri nich možnosť kalkulovať zisky a  straty – teda zistiť ich pridanú hodnotu. Skúste odpovedať na otázku, koľko by mal štát prispievať na Národné Divadlo? V neposlednom rade sem patrí aj arbitrárnosť miezd zamestnancov verejného sektora. Inými slovami – tabuľkové platy.

Kto vie, že vie, pôjde učiť!

Mediálny opar okolo štrajku učiteľov síce postupne opadol, ale to neplatí pre problémy v školstve. Nevyriešenou otázkou stále ostávajú aj platy učiteľov. Už sme sa pozreli na to, aké dodatočné opatrenia sú potrebné, aby plošné zvyšovanie platov prinieslo žiadané účinky a aj na to ako plošné zvyšovanie platov zlyhalo v zahraničí. Skúsme však nachvíľu opustiť rámce slovenskej diskusie a pozrime sa aj na iné typy zvyšovania platov. Konkrétne na zvyšovanie platov naviazané na výkon.

Zvyšovanie platov učiteľov nestačí

Verejné politiky a opatrenia od nepamäti trpia problémom (ne)vyhodnocovania ich (ne)efektívnosti. Jednoduché porovnanie stavu pred a po prijatí opatrenia nestačí. Spoločenské javy sú výsledkom pôsobenia množstva premenných a spätne je ťažké empiricky dokázať, že za výsledok vďačíme práve predmetnému opatreniu a nie súhre iných faktorov, ktoré nemajú nič spoločné s aktivitou vlády. 

Ako ďalej po štrajku?

Existuje množstvo štartovacích bodov odkiaľ začať rozmotávať problémy v školstve. Otázka financií, problémy s obsahom výučby, s vysokým školstvom produkujúcich študentov bez uplatnenia, či nedostatočná reakcia regionálneho školstva na vývoj počtu študentov. Povedzme však, že chceme začať od učiteľov. Tí tvoria základ školstva. Aj tu sa môžeme pozrieť na množstvo faktorov. Napr. ich vekové zloženie. Zamerajme sa však na odmeňovanie učiteľov, ktoré sa stalo v posledných dňoch mediálnou témou číslo jeden.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards