Minimálna mzda patrí do asociálneho balíčka

Vláda chystá ďalšie kolo zvyšovania minimálnej mzdy. Dokonca tento návrh zaradila do svojho druhého sociálneho balíčka. Ťažko by ste však hľadali viac asociálnu politiku ako zvyšovanie minimálnej mzdy. Minimálna mzda je v skutočnosti hlavne zákazom pracovať pre nízko kvalifikovaných, dlhodobo nezamestnaných a diskriminovaných ľudí. Verejných debát o jej zvyšovaní by sa tak nemali zúčastňovať vláda, zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov, ale zamestnaní a nezamestnaní. Skutočnou minimálnou mzdou v hospodárstve totižto nie je tá legislatívne stanovená, ale jedna veľká nula prislúchajúca nezamestnaným, ktorí si kvôli minimálnej mzde nenájdu prácu. Minimálna mzda pritom nezasahuje každé odvetvie rovnako a nie každé odvetvie ju rovnako vyžaduje. Nanešťastie je však zbytočná práve v odvetviach, kde by minimálna mzda mohla fungovať (zvýšiť mzdy existujúcim zamestnancom) a neprinášať také negatívne účinky . Napríklad v automobilkách by mohla pomôcť zvýšiť mzdy, ale tam ich už majú zamestnanci pomerne vysoké aj bez minimálnej mzdy. Naopak tam, kde ľudia zarábajú málo a teda by mala komu pomôcť, nefunguje – likviduje pracovné miesta (šičky by mohli rozprávať).
 

Dva svety materskej dovolenky

Prvá harmonizácia regulácie materskej dovolenky na úrovni celej EÚ sa objavila v roku 1992, kedy bola stanovená jej minimálna dĺžka na 14 týždňov. Neskôr sa v roku 2008 Európska komisia pokúsila znova prijať balík opatrení upravujúci materskú dovolenku a mal vychádzať z dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o ochrane materstva.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Blažení tí, čo sú energeticky chudobní

Vláda prerokovala koncepciu na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby, ktorú predložil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví s ministerstvami hospodárstva, financií a práce ešte vlani. Tento dokument je plejádou zlých a ešte horších opatrení, prázdnych floskúl a snahou predať voličom kozmické titánové hrnce, na ktorých sa v skutočnosti pripáli aj voda.

Británia obmedzila prídavky na deti

Britský minister financií George Osborne nedávno presadil svoj plán na obmedzenie vyplácania prídavkov na deti vyšším príjmovým skupinám. Návrh sa dotkol všetkých, ktorí zarábajú vyše 50 tisíc libier ročne. Výška prídavku sa od tejto hranice postupne znižuje a pri hranici 60 tisíc libier ročne u jedného z rodičov dochádza k úplnej strate nároku. Takéto opatrenie sa dotýka 1,2 milióna rodín žijúcich na britských ostrovoch. Vzhľadom k príjmovej distribúcii tamojších rodín ho pocíti asi 15% z nich.

Otázka za milión?

V ktorom slovenskom okrese bolo vyplácaných najviac prídavkov na deti? Tipujete Sabinov, Kežmarok či iné okresy, v ktorých je vysoký podiel rómskej populácie? Nie ste ďaleko od pravdy, ale od víťaza štatistiky je to niekoľko sto kilometrov. Víťazom je Námestovo s 324 prídavkami na 1000 obyvateľov.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards