INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Zhabe aj Vám EÚ peniaze?

Keď som v roku 2002 starostlivo počítal na ruských hraniciach hotovosť, aby som ju následne pod hrozbou zhabania uviedol do príslušnej kolónky v deklaračnom formulári, pokladal som to za zdedenú bizarnosť z čias komunizmu, ktorej dni sú spočítané. Mýlil som sa. EÚ plánuje na svojich vonkajších hraniciach zhabať peniaze, ktoré neboli vydeklarované pri prevoze hotovosti vo výške 10 000 a viac eur.

Strastiplná a neúspešná cesta liberalizácie

Pred pätnástimi rokmi začala tlačiť Európska komisia na členské štáty, aby liberalizovali trh s poštovými službami. Včera v noci sa členovia výboru Európskeho parlamentu pre dopravu  dohodli na termínoch, kedy by liberalizácia mala vstúpiť do platnosti.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards