Premiérova zásluha?

SPP sa pripravuje na podpis nového dlhodobého
kontraktu s Gazpromom na dovoz plynu. Kontrakt bude určovať podmienky
stanovovania ceny plynu, ktoré ovplyvnia ceny pre domácnosti.

Na obranu slobodného trhu

11. júna
2007 sa o 18.00 uskutoční v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave
uvedenie knihy Na obranu slobodného trhu,
ktorú spoločne vydáva Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika a Liberálni institut
v Prahe.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Efektívna podpora?

Podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie má nečakané (ale predvídateľné) úskalia. Arbitrárne stanovovanie cien môže viesť k bizarným situáciám, na jednu z nich upozornil český minister priemyslu a obchodu.

Sociálna politika verzus solidarita

Dňa 2.6.2007 vystúpil na košickom seminári Liberálne Fórum
I.: Liberálna sociálna politika
Radovan Ďurana z INESS s prednáškou:
Nedostatky slovenského sociálneho systému a návrhy riešení. Sociálny systém by podľa
neho nemal konkurovať komunitnej a medziosobnej solidarite, mal by byť až
poslednou inštanciou pomoci. Cieľom sociálneho systému by mala byť solidarita a
adresnosť, nie zásluhovosť.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards