Nový minister, staré triky - zamestnávatelia budú platiť sociálnu politiku Hlasu

Minister práce Erik Tomáš prišiel so svojou „atómovkou“. Navrhuje ďalšie skokové zvyšovanie minimálnej mzdy. A to nad rámec zvyšovania, ktoré so sebou prináša súčasný automat. Minister skloňuje číslo 60 % priemernej mzdy a bombastickú minimálnu mzdu na úrovni 1 000 eur. Spolu s tým sa automaticky zrýchli aj nárast príplatkov za prácu v noci a cez víkend, ktoré boli nedávno opätovne naviazané na výšku minimálnej mzdy. Navrhované zmeny sa tak dotknú mnohých zamestnávateľov po celom Slovensku.

Najhoršie hospodárenie v najlepšom období

Verejné financie sú tráviacim traktom napojeným na trh práce. Ten im na jednej strane prináša živiny vo forme daní a odvodov platené zamestnancami. A na druhej strane môže odčerpávať zdroje, ak má trh práce problémy a je potrebné vyplácať dávky.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Generácia X na križovatke medzi poznaním a praxou

V súčasnej dobe, kedy je náš každodenný život ovplyvňovaný ekonomickými zmenami a rozhodnutiami, ktoré robíme my ale ktoré robia aj za nás, je kľúčové, aby mladí ľudia rozumeli základným princípom ekonómie. Napriek tomu sa stále stretávame so skutočnosťou, že len hŕstka študentov prejavuje záujem o tento dôležitý obor. A práve preto INESS priniesol Ekonomickú olympiádu, ktorá sa snaží rozvíjať ekonomické a analytické myslenie u mladých ľudí. V tomto článku sa dozviete o tom ako stredoškoláci vynikajú v získavaní vedomostí, ale nevedia ich prakticky využiť.

Pomôžeme vám, aj keby ste kvôli tomu mali prísť o prácu

Minulý týždeň sme sa v Európe znova posunuli o krok ďalej oproti zvyšku sveta. Po tom, čo európski úradníci oslávili svetové prvenstvo pri regulácii umelej inteligencie, tu máme návrh novej direktívy platformovej práce. Jej cieľom je priniesť prvé Európske pravidlá algoritmicky manažovanej práce, viac transparentnosti a zodpovednosti pre platformy. No a hlavne zmeniť klasifikáciu pracovníkov, ktorí vykonávajú fušky sprostredkované cez platformy. Tento posledný bod vyvoláva najväčšie otázniky.

Ekonómia Vianoc: blahobyt zvyšujúce orgie alebo masová strata mŕtvej váhy

Existuje len málo tém, ku ktorým sa ekonómovia nedokážu vyjadriť. Darčeky k nim nepatria. Vo svojich názoroch sa však nezhodnú. Spor sa vedie v popisno-bezhodnotovej rovine (prečo dávame darčeky) a aj na úrovni normatívnych implikácií (či a aké darčeky dávať). V zásade existujú tri ekonomické prúdy: ponukoví, dopytoví a inštitucionálni ekonómovia.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards