Ako podporovať klimatickú úzkosť

Informovanie o vývoji a dopadoch klímy je v médiách často jednostranné. Všetkým novým „zlým“ rekordom je venovaná pomerne veľká pozornosť, všetci dobre vieme, že minulý rok bol najteplejší v dejinách meraní. Menej pozornosti sa venuje opačným rekordom a postupným adaptáciám, čo skresľuje celkový pohľad na dopady otepľovania. Média vás neinformujú napríklad o tom, že podľa FAO (organizácie OSN) by mala byť tento rok historicky najvyššia úroda obilnín. Alebo ste nezachytili správu, že napriek rastúcej hladine mora rozsah súše neubúda, ale vďaka sedimentom z riek stále pribúda.

Štát daň z cukru nezavádza kvôli zdraviu

V mediálnom priestore sa v posledných mesiacoch pravidelne objavuje téma dane zo sladených nápojov a aktuálne to vyzerá tak, že bohatá zbierka slovenských daní bude pod zámienkou motivovania „spotrebiteľov k zdravšiemu spôsobu života“ mať nový prírastok. Práve odôvodnenie návrhu však pôsobí prinajmenšom zvláštne. Na to, že štát ide zdaniť skupinu produktov, ktorých spotreba posledných vyše 10 rokov klesá aj bez dane, sme už upozornili v našej publikácii, rovnako ako sme poukázali na to, že miera obezity a nadváhy rastie aj v krajinách, ktoré podobnú daň zaviedli. V tomto texte však spravíme krok späť od samotného opatrenia a pozrieme sa na dôveryhodnosť prezentovaných úmyslov v širšom kontexte štátnych aktivít.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Víťazom dekády sú slovenskí zamestnanci

Mzdy sú vždy príliš nízke. To je východiskový bod väčšiny slovenských politikov a argument pre ich populistické opatrenia na trhu práce. Realita je v skutočnosti k zamestnancom na Slovensku oveľa prívetivejšia. Oproti roku 2011 si slovenskí zamestnanci dnes odkrajujú oveľa väčší kus ekonomického koláča.

Nový minister, staré triky - zamestnávatelia budú platiť sociálnu politiku Hlasu

Minister práce Erik Tomáš prišiel so svojou „atómovkou“. Navrhuje ďalšie skokové zvyšovanie minimálnej mzdy. A to nad rámec zvyšovania, ktoré so sebou prináša súčasný automat. Minister skloňuje číslo 60 % priemernej mzdy a bombastickú minimálnu mzdu na úrovni 1 000 eur. Spolu s tým sa automaticky zrýchli aj nárast príplatkov za prácu v noci a cez víkend, ktoré boli nedávno opätovne naviazané na výšku minimálnej mzdy. Navrhované zmeny sa tak dotknú mnohých zamestnávateľov po celom Slovensku.

Najhoršie hospodárenie v najlepšom období

Verejné financie sú tráviacim traktom napojeným na trh práce. Ten im na jednej strane prináša živiny vo forme daní a odvodov platené zamestnancami. A na druhej strane môže odčerpávať zdroje, ak má trh práce problémy a je potrebné vyplácať dávky.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards