Byrokratický index 2017

Po roku pripravil inštitút INESS nové vydanie Byrokratického indexu pre rok 2017. Ten sleduje na modelovom príklade malej výrobnej firmy množstvo byrokratickej záťaže, s ktorou sa podnikateľ musí počas jedného roka vysporiadať, ak chce splniť všetky zákonné povinnosti.

Byrokratický index 2017

V roku 2017 musí takýto podnikateľ stráviť počas roka 164 hodín, aby splnil 78 povinností, ktoré na neho regulácie kladú. Stojí ho to 1651 eur. Oproti minuloročným výsledkom prišlo k minimálnemu zlepšeniu o 1 hodinu, keď z pôvodného počtu 79 ubudla jedna povinnosť z oblasti odpadového hospodárstva[1]. Ročné náklady kvôli rastúcej priemernej mzde stúpli o 56 eur. Časovo najnáročnejšou agendou bola byrokracia týkajúca sa mzdových otázok a administrácie pracovných povinností, ktorá dosiahla 38 hodín.

Tento rok sa do merania byrokratickej záťaže zapojili aj partneri z Bulharska a Českej republiky. Pre našich podnikateľov môže byť potešujúce, že v oboch krajinách musia podnikatelia stráviť o niečo viac času (199,5 hodín v Česku a 175 hodín v Bulharsku). Na Slovensku však majú podnikatelia pred sebou najvyšší počet povinností a aj najvyššie ročné náklady.

Od jesene 2016 sme najmä zo strany Ministerstva hospodárstva SR zaznamenali zvýšený záujem aktívne riešiť niektoré problémy podnikateľov. Napríklad v podobe balíčka 34 opatrení. Prechod opatrení do praxe je však pomerne pomalý a viaceré z nich sú sfinalizované v zmrzačenej podobe. Najviac chýbajú funkčné opatrenia, ktoré by byrokraciu riešili systematicky.

 


[1] Spätne sme upravili aj výsledky Indexu za rok 2016, kvôli úpravám metodiky Indexu v roku 2017 na základe podnetov zahraničných partnerov.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards