Cena štátu na Ekonomickej Univerzite v Bratislave

V utorok 29.11. sme prednášali o cene štátu vysokoškolákom z Ekonomickej Univerzity v Bratislave.

Cena štátu na Ekonomickej Univerzite v Bratislave

Prednášky sa zúčastnili hlavne študenti bakalárskeho stupňa na Narodohospodárskej fakulte. Okrem tradičných tém ako je cena verejných služieb alebo výdavky verejnej správy sme sa venovali aj deficitu v návrhu rozpočtu na rok 2023 a téme rozpočtového provizória.

Študentom sme predstavili vesmír verejných výdavkov ako aj bloček za služby štátu.

Pokiaľ máte záujem o prednášku Ceny štátu pre študentov, kontaktovať nás môžete prostredníctvom emailu: juraj.fukatsch@iness.sk.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards