Cena zamestnanca

Otázka Koľko stojí zamestnanec je dôležitá pre každého zamestnávateľa.

 

Cena zamestnanca

Je zároveň dobrým medzinárodným ukazovateľom konkurencieschopnosti. Netreba si však zamieňať superhrubú mzdu s nákladmi na zamestnávanie. Legislatíva určuje zamestnávateľovi celý rad rôznych povinností, ktoré pre neho znamenajú náklady. Kým kalkulačiek superhrubej/čistej mzdy existuje viacero, komplexná kalkulačka celkových nákladov na zamestnanca dosiaľ chýbala.

Tento nedostatok rieši nový projekt cenazamestnanca.sk, ktorý vznikol v spolupráci Asociácie strojárskeho a elektrotechnického priemyslu, Nadácie SPIN a INESS. Kalkulačka berie do úvahy nielen mzdu, dane a odvody, ale aj zhruba 80 legislatívnych úprav, ktoré generujú náklady pri zamestnávaní. Medzi ne patria úpravy o poskytovaní pracovného voľna, administratívne povinnosti, či povinné školenia.

Po zadaní niekoľkých premenných vám kalkulačka vygeneruje odhad nákladov na reálne odpracovaný čas zamestnanca. Napríklad 35-ročný zamestnanec najnižšej rizikovej kategórie, pracujúci 10 hodín mesačne nadčas, čerpajúci 10 dní PN ročne a nepracujúci cez sviatok, má hrubú zmluvnú mesačnú mzdu 800 eur. Za reálne odpracovaný čas mu zamestnávateľ vyplatí 6417 eur ročne. Za dovolenky a PN mu vyplatí ďalších 1481 eur. Daňovo odvodové náklady sú 5115 eur a ďalšie náklady vyplývajúce z legislatívny sú 943 eur. Z ročných nákladov 14 357 eur na tohto zamestnanca je legislatívou vynútených viac ako 55%. K tomu si zamestnávateľ ešte musí pripočítať jednorázový náklad 2325 eur na prijatie a prepustenie zamestnanca.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards