Ceny elektriny

Analytik INESS poskytol odpovede na otázky denníka SME ohľadom rastúcich cien elektrickej energie. Tu si ich môžete prečítať v plnom znení:

Ceny elektriny

Aké zdraženie elektriny môžeme podľa Vás očakávať?

MV: Nemám lepší zdroj informácii, budem veriť tomu, čo povie URSO. Presné číslo ani nie je možné napísať, pretože každá domácnosť má v koncovej cene trocha iný mix komodity a distribučných poplatkov. Jednoduchou pomôckou môže byť pohľad na vývoj cien komodity na pražskej energetickej burze. Čo sú hlavné príčiny zdražovania? MV: Dôvodov je celý rad. S koncom pandemického útlmu prišlo k nárastu dopytu. Ten však nie je nijak dramatický, vo väčšine štátov sa na medziročnej úrovni pohybuje okolo 2-3%. V niektorých štátoch prišlo k odstávkam veľkých zdrojov, tie sa ale dejú pravidelne. Kartami zamiešalo aj počasie. Menej vetra spôsobilo v prvom polroku 2021 len v Nemecku pokles výroby z veterných zdrojov o 16%, čo je pokles 12TWh, ekvivalent ročnej produkcie troch menších reaktorov. Museli byť nahradené z plynových a uhoľných zdrojov. Tomu zodpovedal nárast emisií – plynové narástli o 15%, hnedouhoľné o 36% a čiernouhoľné o 44%. Viac emisií znamená potrebu nakúpiť viac povoleniek a ceny povoleniek narástli zásadným spôsobom.

Aký vplyv na cenu elektriny mala pandémia, respektíve súčasné oživovanie ekonomiky?

MV: Ako píšem vyššie, pandémia priniesla utlmenie a následné oživenie dopytu. Tento efekt na vysvetlenie súčasného rastu cien sám o sebe ale nestačí.

Vplývajú na cenu aj zelené míľniky, ktoré si stanovuje Európska únia? Napríklad cena emisných povoleniek a podobne....

MV: Veľmi významne. Okolo roku 2017 boli emisné povolenky s cenou 5€ za tonu považované takmer za zlyhaný projekt. Regulačné zmeny a ekonomický rast však pred pandémiou vyhnali cenu povolenky k 25 eurám. Pandémia znamenala krátkodobý prepad ceny, no od jesene 2020 je to rodeo. Cena povolenky vyletela až na dnešných 50 eur za tonu. Pre informáciu – plynová elektráreň vytvorí zhruba pol tony CO2 za na každú vyrobenú MWh a uhoľná skoro tonu. Cena štandardnej (nešpičkovej) elektriny je pritom aktuálne okolo 75€/MWh. Okrem povoleniek hrajú rolu aj ďalšie pravidlá. Do cien sa premietajú aj náklady na inštaláciu nových obnoviteľných zdrojov, či náklady na technické investície do zníženia emisií v "špinavých" zdrojoch.

Ako na vývoj ceny vplýva podpora OZE cez TPS? Podpora sa mala znížiť a predĺžiť o ďalších 5 rokov...

MV: Tento efekt je v posledných rokoch viac-menej stabilizovaný, keďže nové veľké zdroje s právom na podporu už dlhšie nepribúdajú. Ambíciou vami spomínanej zmeny je existujúce náklady viac rozložiť v čase. To by malo tlačiť na cenu smerom dole. Netreba však od toho mať prehnané očakávania, na vyrovnanie súčasného rastu komodity to stačiť nebude.

Ani v prípade rastu cien elektriny ale nemôžeme vynechať ďalší dôležitý faktor, masívne monetárne uvoľnenie. Napríklad nákupcami povoleniek už nie sú len priemyselné podniky, ale aj napríklad hedžové fondy, ktoré hľadajú miesta, kde umiestniť hotovosť a tlačia tak ceny hore.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards