Daň za atómovky z pandémie Slovensko nedoženie

Týždenník Trend uverejnil dňa 1.6.2023 vyjadrenie analytika Martina Vlachynského k možnostiam dobehnutia zameškaných operácií a výkonov počas pandémie. 

Daň za atómovky z pandémie Slovensko nedoženie

Martin Vlachynský, INESS: 

„Máme len veľmi matné informácie o tom, aké sú výkonnostné ukazovatele z hľadiska jednotlivých poskytovateľov u nás, a aký je potenciál na zvýšenie efektivity. V prípade, že nenastanú procesné zmeny, dobehnúť mnoho diagnóz bude však ťažké. V súkromnom sektore je bežné hľadať spôsob, ako byť efektívnejší alebo ako vyrobiť jednotku toho istého produktu za kratší čas s nižšími nákladmi. Systém slovenského zdravotníctva poskytuje príliš málo motivácie, predovšetkým finančnej, na zmenu spôsobu uvažovania, ale aj na hľadanie dostatočných kapacít a realizáciu nových procesov."

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards