Dávať prácu je čoraz drahšie, spôsobili to aj politici

Denník E uverejnil článok s vyjadrením Róberta Chovanculiaka k mzdovým nákladom. 04. 03. 2020.

Dávať prácu je čoraz drahšie, spôsobili to aj politici

„Vidíme to už dnes, keď za posledných 7 rokov vzrástla produktivita práce o 19 %, pričom priemerná mzda vzrástla o 38 % a minimálna mzda až o 72 %,“ pripomína analytik inštitútu INESS Róbert Chovanculiak.

Upozorňuje, že rast miezd v silnej miere ťahal posledné roky verejný sektor. Tento rok je očakávaná priemerná mzda vo verejnom sektore 1 303 eur a v súkromnom 1 092 eur.
Na webovej stránke www.cenazamestnanca.sk je komplexná kalkulačka INESS, ktorá počíta so všetkými skutočnými celkovými nákladmi na zamestnanca za odpracovaný mesiac.

Zamestnávateľ, ale aj zamestnanec, môže do kalkulačky zadať všetky dôležité mzdové parametre ako náklady na príplatky ku mzde, rekreačné poukazy, príspevok na stravu či koncesionárske poplatky, ktoré musí zamestnávateľ tiež platiť podľa počtu zamestnancov.

Vplyv zvýšenia príplatkov za prácu možno ilustrovať na príklade zamestnanca v priemysle vo veku 30 rokov s hrubou zmluvnou mzdou 900 eur. Tento zamestnanec odpracoval 20 hodín nadčasov, 48 hodín nočnej práce, 8 hodín pracoval v sobotu a 8 hodín v nedeľu.

Náklad na reálne odpracovaný mesiac skokovo narastie vďaka vyšším príplatkom o 16 eur z 1 827 eur na 1 843 eur, čo je nárast o necelých 0,9 %.

Firma má aj nemzdové náklady

K celkovej cene práce ako hrubej mzde, ku ktorej sú pripočítané zdravotné a sociálne odvody, ktoré platí zamestnávateľ, treba pripočítať aj iné, nemzdové náklady. Napríklad na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov alebo na pracovnú zdravotnú službu.

Nemzdové náklady sa zmenili predovšetkým zavedením nového nároku v Zákonníku práce na 5-týždňovú dovolenku pre zamestnancov mladších ako 33 rokov, ktorí majú deti. INESS vyčíslil, že toto opatrenie zvýšilo celkové náklady práce na zamestnancom reálne odpracovaný mesiac o ďalších 38 eur.

Celý článok si môžete prečítať tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards