Desatoro otázok pre ministra práce k zvyšovaniu minimálnej mzdy

Zo zvyšovania minimálnej mzdy sa stál každoročný jesenný folklór. Minimálna mzda je však zlý nastroj na naplnenie dobrého cieľa. Zvyšovanie príjmov ľuďom s nízkymi mzdami prostredníctvom centrálnej, plošnej a povinnej cenovej regulácie nutne prináša so sebou nezamýšľané dôsledky. Tými najčastejšie býva zánik pracovných miest a brzdenie vzniku nových, zvyšovanie cien tovarov a služieb a obmedzenie možnosti rôznym znevýhodneným skupinám obyvateľstva zaradiť sa do pracovného života v zaostávajúcich regiónoch.

Desatoro otázok pre ministra práce k zvyšovaniu minimálnej mzdy

Odborná verejná diskusia o negatívnych dopadoch prudkého zvyšovania minimálnej mzdy na Slovensku však zúfalo chýba. Preto sme pripravili pre súčasného ministra práce 10 otázok a vyzývame ho, aby ich verejne zodpovedal predtým, ako sa rozhodne aj tento rok pristúpiť k zvýšeniu minimálnej mzdy na rok 2022.

V publikácii tých 10 otázok zasadzujeme do kontextu vývoja na trhu práce počas pandémie. Ten zďaleka nie je taký ružový ako sa pokúša prezentovať samotné ministerstvo práce. A preto považujeme za ešte nebezpečnejšie pokračovať v ďalšom zvyšovaní minimálnej mzdy.

Odkaz na publikáciu: Desatoro otázok pre ministra práce k zvyšovaniu minimálnej mzdy.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards