Dôchodkový spor

Televízia Markíza odvysielala dňa 4.11.2023 vyjadrenie analytika Radovana Ďuranu k ekonomickým dôsledkom vyplatenia 13. dôchodku. 

 Dôchodkový spor

Radovan Ďurana, INESS: 

"Ak niekto povie, že chcem zavádzať trinástu dávku ako dôchodok, tak on by mal zároveň občanom povedať, ale vy mi musíte zaplatiť aj tie trináste odvody, z ktorých má byť tá trinásta dávka zaplatená a toto sa nehovorí, je to v takom nejakom vesmíre, akože trinásta dávka sa niekde vezme. Na konci dňa to zaplatíte vy aj ja, pretože všetky tieto sľuby sa nakoniec prejavia v budúcom zvyšovaní daní."

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards