EÚ musí opustiť svoj Kafkovský svet

Na internetovom prehliadači mi jeden doplnok automaticky odklikáva vyskakujúce hlásenia o „cookies“. Druhý zase vracia funkčnosť Google máp nazad do obdobia spred 1. marca 2024.