Ekonomická analýza vybraných dodatkov k DMA: cielená online reklama

Minulý rok prišla Európska komisia s dvomi návrhmi na reguláciu digitálnych služieb v podobe Zákona o digitálnych trhoch a Zákona o digitálnych službách (Digital Markets Act a Digital Services Act).

Ekonomická analýza vybraných dodatkov k DMA: cielená online reklama

Všeobecnú ekonomickú analýzu prvej menovanej regulácie sme publikovali v policy štúdii pod názvom: Ekonomická analýza Zákona o digitálnych trhoch , resp. v anglickej verzii Economic analysis of Digital Markets Act. Momentálne prechádzajú tieto dva zákony legislatívnym procesom v rámci Európskeho parlamentu. Súčasťou tohto procesu je aj úprava a vytváranie dodatkov k pôvodnému návrhu, ktorý pripravila Európska komisia. Táto analýza sa bude venovať jednému aspektu z celej plejády zmien, ktoré navrhujú poslanci Európskeho parlamentu - konkrétne ide o zmeny v oblasti fungovania cielenej online reklamy. 

V súčasnosti (zima, 2021) prebieha intenzívna diskusia medzi tvorcami EÚ politík a europoslancami o finálnej podobe regulácií týkajúcich sa cielenej online reklamy v rámci DMA a DSA. Časť tvorcov politík preferuje úplný zákaz cielených online reklám, iná časť ich výrazne zregulovanie a obmedzenie možnosti ich využívania (napr. prehnanými požiadavkami na zverejňovanie detailov kampaní alebo zavedením Opt-out módu). 

Táto štúdia s názvom: Ekonomická analýza vybraných dodatkov k DMA: cielená online reklama sa preto zameria na analýzu významu cielených online reklám v rôznych oblastiach hospodárstva a spoločenského života. A z toho vyplývajúce negatívne dopady ich obmedzovania alebo úplného zrušenia.

Prečitať si ju môžete TU.

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards