Ekonomická olympiáda v Banskej Bystrici

Predposledné krajské kolo Ekonomickej olympiády organizoval INESS 18.02.2018 v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Takmer 40 najšikovnejších ekonomických olympionikov z kraja sa stretlo v slávnostnej sále Ekonomickej fakulty UMB, aby otestovali svoj ekonomický rozhľad.

Ekonomická olympiáda v Banskej Bystrici

Študentov zo 14 stredných škôl privítala Monika Budzák z INESS spolu s prodekanom a členom Odbornej rady Ekonomickej olympiády doc. Jánom Šebom. Po krátkom úvode už nasledoval písomný test, v ktorom súťažiaci mali preukázať svoj všeobecný prehľad ako aj analytické zručnosti.

Najlepší súťažiaci postupujú do celoslovenského finále, ktoré sa bude konať 25.apríla 2019 v Bratislave, za účasti organizátorov z INESS, partnerov projektu či ďalších známych slovenských ekonómov.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards