Ekonomická olympiáda v Košiciach

Krajské kolo sa konalo dňa 14.02.2019 v Univerzitnej knižnici Technickej univerzity Košice, pod vedením INESS a Ekonomickej fakulty TUKE. Podujatie otvorila krátkym príhovorom Monika Budzák z INESS, riaditeľka projektu Ekonomická olympiáda.

Ekonomická olympiáda v Košiciach

Dekan Ekonomickej fakulty TUKE doc. Ing. Michal Šoltés, PhD. prijal pozvanie na otvorenie súťaže a v krátkosti privítal súťažiacich na pôde univerzity, pogratuloval im k prvému postupu.

Potom už nasledoval samotný písomný test, kde stredoškoláci preverili svoje schopnosti vyrátať najvýhodnejšie zhodnotenie z investície a tiež otestovali svoj prehľad z metodológie ekonómie a ekonomickej histórie.

Po testovaní mali účastníci Ekonomickej olympiády možnosť sa vyjadriť k priebehu olympiády pomocou online dotazníka, spoločne sa odfotili a čakalo na nich občerstvenie.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards