Ekonomická olympiáda v Trenčíne

Vo štvrtok, 21.02.2019 sa v priestoroch Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zhromaždilo takmer 40 študentov z celého kraja aby otestovali svoje vedomosti v krajskom kole Ekonomickej olympiády.

Ekonomická olympiáda v Trenčíne

Posledné krajské kolo tohtoročnej Ekonomickej olympiády krátkym uvítaním otvorila dekanka fakulty Ing. Eva Ivanová CSc. Následne študentom predstavila možnosti štúdia na fakulte odborná asistentka Ing. Magdaléna Tupá, PhD.

INESS a Ekonomickú olympiádu predstavila Monika Budzák, riaditeľka Ekonomickej olympiády. Zdôraznila podmienky postupu do celoslovenského finále súťaže, vyzdvihla školu s najlepšími priemernými výsledkami v rámci školského kola a zároveň školu, ktorá zapojila najviac študentov do Ekonomickej olympiády v Trenčianskom kraji.

Študenti sa venovali 45 minút písaniu testu krajského kola, ktorý vyžadoval nielen všeobecný prehľad, ale aj analytické zručnosti. Po teste si Vanesa Križanovičová, koordinátorka Ekonomickej olympiády pripravila krátky online dotazník.

Tradičnou spoločnou fotkou sa zavŕšili krajské kolá roku 2019. Na 50 úspešných súťažiacich čaká celoslovenské finále 25.04.2019 v Bratislave.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards