Ekonomické reči #25: Európska únia medzi utópiou a realitou

Dňa 31. mája 2023 sa v bratislavskom Café Scherz konala diskusia s názvom “Európska únia medzi útopiou a realitou“. Sme veľmi radi, že sme mohli poskytnúť platformu pre ďalšiu výnimočnú diskusiu a debatovať s vami v rámci našej obľúbenej série Ekonomických rečí. Ďakujeme všetkým čo prišli a tešíme sa na vás aj nabudúce!

Ekonomické reči #25: Európska únia medzi utópiou a realitou

Hosťom májového vydania Ekonomických rečí bol renomovaný ekonóm a zahraničnopolitický analytik Dalibor Roháč, ktorý pôsobí v American Enterprise Institute vo Washigtone, D.C. Spolu s našim analytikom Radovanom Ďuranom sa rozprávali o súčasnom stave Európskej únie a potrebe budúcej reformy v jej fungovaní.

Náš hosť v rámci diskusie predstavil svoju novú knihu s názvom “Governing the EU in an Age of Division“ (Riadenie EÚ v čase rozdelenia), v ktorej zdôrazňuje rozmanitosť európskeho kontinentu, ktorá sa často prehliada. Spolu s vami sme sa v príjemnej atmosfére porozprávali o základnej ideológii, ktorá stojí za európskou integráciou, o nezhodách v oblasti politík a dôsledkoch rozširovania EÚ. Zároveň sa vyzdvihlo množstvo pozitív, ktoré členským štátom európsky projekt priniesol, ako sú napríklad 4 slobody vnútorného trhu EÚ. Cieľom jeho knihy je nájsť odpoveď na otázku: Ako udržať EÚ pokope, keď stále narastá nesúhlas vnútri jednotlivých krajín, ale aj medzi krajinami navzájom?

Dalibor Roháč sa v tomto smere dotkol konceptu polycentrizmu, v ktorom naznačuje potrebu vyváženého rozdelenia moci medzi centrálne a regionálne orgány. Práve tento koncept považuje za možnú cestu budúcej európskej integrácie a možnosť jej budúceho riadenia.

 

Rečníkom ďakujeme za otvorenú diskusiu a vám za účasť, príjemnú atmosféru a otázky. Už teraz sa tešíme na ďalší večer plný Ekonomických rečí!

Celý záznam Ekonomických rečí si môžete vypočuť ako podcast #navrsku TU. 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards