ESO: Cena verejných zamestnancov

Minulá vláda sa zaviazala realizovať zámery a ciele programu ESO (efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa). Malo ísť o dosiaľ najväčšiu reformu štátnej správy od roku 1989 a jej ambíciou bolo zefektívniť fungovanie, zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Jeden z jej hlavných cieľov bolo dosiahnuť zníženie a optimalizáciu nákladov fungovania verejnej správy, ktoré do veľkej časti tvoria práve náklady na zamestnancov verejnej správy.

ESO: Cena verejných zamestnancov

Na tomto mieste nie je priestor hodnotiť celý program ESO. Zameriame sa len na posledný rok a vývoj zamestnancov a ich nákladov v štátnom rozpočte. Medzi rokmi 2016 a 2017 vzrastie počet štátnych zamestnancov v ústredných orgánoch verejnej správy a ich organizáciách o viac ako 1000. To je skoro 8 % nárast zamestnanosti. Obdobne sa vyvíjajú aj náklady na týchto zamestnancov. Tie vzrastú o skoro 170 mil. eur (o 7,5 %). Ak prerátame toto zvýšenie na jedného obyvateľa, zaplatí každý človek na Slovensku (batoľa aj dôchodca) o 30 eur ročne viac daniach a odvodoch na financovanie týchto nových zamestnancov štátneho sektora.

Tento značný nárast sa koná aj napriek tomu, že počet zamestnancov v Slovenskej akadémii vied poklesol o 700. Ak by sa tak nestalo, boli by sme svedkami ešte značne vyššieho nárastu. Medziročne najväčší nárast zaznamená Ministerstvo vnútra, kde vzrástol počet zamestnancov o viac ako 1100 ľudí. Nových ľudí zamestnávala aj Kancelária Najvyššieho súdu (56) a Ministerstvo zdravotníctva (39), práce (35) a spravodlivosti (254).

V roku 2017 taktiež vznikli dve úplne nové organizácie štátnej správy a to: Kancelária Súdnej rady SR a Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Spolu tieto dve organizácie zamestnávajú 216 ľudí a na ich mzdy idú skoro 2 mil. eur.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards