On the European Union’s Digital Markets Act, “Fair Access”, and Vertical Integration

Európska komisia v rámci balíka regulácií DMA (Digital Markets Act) plánuje riešiť okrem množstva aspektov internetového ekosystému aj rozsiahlu agendu prístupu tretích strán na platformy. Konkrétne ide o tzv. obchodných užívateľov, ktorí využívajú platformu na svoje podnikanie. 

On the European Union’s Digital Markets Act, “Fair Access”, and Vertical Integration

Cieľom tejto pripravovanej legislatívy je podľa Komisie vytvorenie „spravodlivého a konkurenčného trhu“ v rámci rôznych platforiem pre obchodných užívateľov. Pri sledovaní tohto cieľa prichádza s rôznymi návrhmi, ktoré sa snažia platformy viac otvoriť, stransparentniť a zrovnoprávniť postavenie rôznych poskytovateľov služieb vrátane samotnej platformy.

Komisia chce obmedzovať pravidlá, ktoré môžu platformy stanovovať, chce obmedzovať „balíkovanie“ a zvýhodňovanie vlastných služieb platforiem a chce obmedzovať využívanie interných dát samotnými platformami.

V našej štúdii On the European Union’s Digital Markets Act, “Fair Access”, and Vertical Integration poukazujeme na teoretické nedostatky a praktické príklady negatívnych dopadov tohto prístupu Európskej komisie. 

V teoretickej rovne ide o nepochopenie úlohy konkurencie v hospodárstve. Konkurencia nie je cieľ sám o sebe a nemá byť administratívne vynucovaná v rámci každej platformy, aby mohlo čím viac obchodných užívateľov za „spravodlivých a konkurenčných“ podmienok poskytovať svoje služby. Úlohou konkurencie je zabezpečovať, aby zákazníci mali prístup k lacným, kvalitným a inovatívnym službám a to zabezpečuje predovšetkým konkurencia medzi platformami. A ktorej výsledkom sú často obchodné praktiky platforiem (popísané vyššie), ktoré sa snaží Komisia obmedzovať.

V praktickej rovine existuje množstvo príkladov zo sveta kamenných obchodov, ktoré legitímne využívajú mnohé praktiky, za ktoré plánuje Komisia trestať platformy (preferovanie vlastných služieb, „balíkovanie“ služieb tzv. vertikálna integrácia, využívanie interných dát, atď.). Alebo existuje množstvo príkladov softwaru, ktorý sa vyvíjal podobne ako dnešné platformy. Teda z doplnkových služieb tretích strán sa postupne stali primárne funkcie samotnej platformy, alebo aplikácie.

Z týchto dôvodov nie sú princípy otvorenej a spravodlivej konkurencie a priori optimálne podmienky pre fungovanie v rámci každej internetovej platformy. Naopak, princípy otvorenej a spravodlivej konkurencie je potrebné dodržiavať medzi rôznymi platformami.

Celú štúdiu si v anglickom jazyku môžete stiahnuť a prečítať TU.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards