Doc. Daniel Klimovský zorganizoval dňa 25.3. 2024 pre študentov politológie na pôde Filozofickej fak...