Liberty Fund Conference vo Viedni

Richard Ďurana z INESS sa zúčastnil na konferencii organizovanej americkým The Liberty Fund a rakúskym Austrian Economics Center.

Liberty Fund Conference vo Viedni

Konferencia, ktorá bola len na pozvanie, sa uskutočnila v dňoch 10.-11. júna vo Viedni a zúčastnilo sa na nej asi 30 zástupcov európskych think tankov, akadémií a univerzít. Na základe vopred určeného reading listu účastníci diskutovali na tieto témy:
1.    Prosperita a budúcnosť štátu sociálneho blahobytu v Európskej únii
2.    Margaret Thatcherová o výzvach plynúcich z Európskeho spoločenstva
3.    Viedenský kongres – model alebo výstraha?

Fotogaléria z podujatia:

Spoločná fotografia

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards