Google prehral svoj spor s Bruselom

Martin Vlachynský komentoval pre portál hnonline.sk rozhodnutie udeliť pokutu spoločnosti Google. 31.07.2018.

Google prehral svoj spor s Bruselom

Historicky najvyššou pokutou 4,34 miliardy eur potrestal Brusel predátorské správanie spoločnosti Google. Tá totiž nútila predinštalovávať „googlovský“ vyhľadávač Chrome do smartfónov s operačným systémom Android. Prípady, keď Brusel kontroluje fúzie alebo koncentrácie podnikov kvôli ochrane hospodárskej súťaže, pribúdajú. Aj preto EÚ nedávno prijala ďalšiu právnu úpravu, aby sa predchádzalo vzniku dominantného postavenia podnikov na trhu pri určitých tovaroch alebo službách. Do ťaženia za čistotu konkurenčného boja zapadá aj rozhodnutie Európskej komisie z 18. júla tohto roku. V ten deň dostala spoločnosť Google rozhodnutie o rekordnej pokute za inštaláciu aplikácií do zariadení používajúcich operačný systém Android od Googlu. Pokuta vo výške 4,34 miliardy eur predstavuje pre Google viac než tretinu minuloročného zisku jeho materskej spoločnosti Alphabet.

 

Prečo sa sledujú predátori

Čo sa vlastne stalo z právnej stránky? Medzi úlohy Európskej komisie pri tvorbe regúl pre hospodársku súťaž patrí aj legislatívne zabezpečenie fungujúceho konkurenčného prostredia. Únia vykonáva dohľad nad tým, aby sa podniky správali poctivo, čím sa zabezpečuje plynulý priebeh a spravodlivosť hospodárskej súťaže. Ide najmä o ochranu pred zneužívaním dominancie alebo pred kartelovými dohodami. Napríklad pri karteloch si firmy zvyknú dojednať spoločný postup pri úprave cien alebo rozdelenie trhových podielov. Hospodársku súťaž v EÚ upravuje Zmluva o fungovaní Európskej únie a ďalšie nariadenia, ktoré zakotvujú práva, povinnosti a postupy pri ochrane hospodárskej súťaže.

 

Aké sú dôvody pokuty

V antitrustovom prípade Googlu Komisia vyčítala, že technologický gigant vyžadoval od výrobcov smartfónov, aby inštalovali aplikácie Google Search a Chrome ako podmienku prístupu do internetového obchodu s aplikáciami Google Play Store. Ďalšie porušenie, za ktoré komisia Google potrestala, bolo, že veľkým výrobcom a prevádzkovateľom mobilných sietí platil kompenzácie za to, že na svojich zariadeniach exkluzívne prednastavovali aplikáciu Google Search. Tretím porušením práva bolo, že bránil výrobcom, keď chceli predinštalovať aplikácie od Googlu, aby predávali smartfóny s alternatívnymi - Googlom neschválenými - verziami Androidu. Čo bol hlavný argument Komisie v prospech pokuty? Fakt, že používatelia, ktorí majú aplikácie Googlu prednastavené vo svojich mobiloch alebo tabletoch, prejavujú len malú vôľu meniť predinštalované produkty za konkurenčné. Týmto konaním Google podľa Komisie porušil pravidlá súťaže a významne obmedzil konkurenciu. Zásadným spôsobom totiž znížil motiváciu výrobcov zariadení predinštalovať aplikácie od iných producentov.

 

Čo spôsobil Google na trhu

Google bol ochotný výrobcom za prednastavenie svojich aplikácií platiť veľké sumy. Konkurenti operačného programu Android, ako Symbian od Nokie alebo Blackberry, si za predinštalovanie svojich aplikácií nemohli dovoliť platiť. Dostali by sa do neudržateľnej straty. „Na tomto základe Komisia považovala správanie spoločnosti Google za nezákonné. Keď sa však Brusel pustil do riešenia tejto otázky, Google začal od takéhoto konania upúšťať. Poslednú nelegálnu praktiku zrušil v roku 2014,“ uviedla Margrethe Vestagerová, eurokomisárka pre hospodársku súťaž. „Správanie spoločnosti Google malo priamy vplyv na používateľov a odmietlo im prístup k ďalším inováciám a inteligentným mobilným zariadeniam. V konečnom dôsledku to bol Google, nie používatelia, vývojári aplikácií a trh, kto efektívne určoval, ktoré operačné systémy budú prosperovať,“ uvádza Komisia. Výsledkom týchto praktík bolo menšie množstvo operačných systémov a vyhľadávačov pre spotrebiteľov. Spoločnosť Google sa bránila tým, že musela platby výrobcom realizovať, lebo inak by z ich strany nebol záujem o zahrnutie produktov od Googlu do smartfónov, ktoré vyrábali.

 

Na sankciu je reakcia

So žiadosťou o reakciu sme sa obrátili aj na zástupcov spoločnosti Google pre Slovensko a Českú republiku. „Plánujeme sa odvolať. Myslíme si, že rýchle tempo inovácií, široký výber a klesajúce ceny sú klasickými znakmi silnej konkurencie a Android ich všetky umožnil. Sme presvedčení, že Android možnosť voľby rozšíril, a nie obmedzil,“ uvádza sa v správe, ktorú HN poskytla Daša Paulíčková, poverená komunikáciou s médiami za spoločnosť Google. Oslovili sme aj Jána Sopiaka, odborníka na antitrustové právo, advokáta advokátskej kancelárie Staněk Vetrák & Partneri. „Ak komisia usúdi, že ide o zneužívanie dominantného postavenia na trhu, začne vyšetrovanie a môže dospieť k udeleniu pokuty.“ Proti rozhodnutiu Komisie sa podľa neho možno odvolať na Všeobecný súd Európskej únie a v niektorých prípadoch na Súdny dvor Európskej únie. No mnohokrát je to zložitý a časovo náročný proces, preto môže trvať až desiatky rokov, kým sa dospeje ku konečnému rozhodnutiu.

 

Gigant má argumenty

Podľa šéfa Googlu Sundara Pichaia Android rozširuje pre spotrebiteľov aj developerov možnosť voľby aplikácií. „Rozhodnutie Komisie vôbec nezohľadňuje fakt, akú širokú možnosť voľby Android ponúka miliardám spotrebiteľov, ktorí si teraz môžu dovoliť kúpiť a používať najmodernejšie telefóny.“ Rozhodnutie o udelení pokuty nepovažuje za šťastný krok Komisie pri ochrane hospodárskej súťaže ani analytik INESS Martin Vlachynský. „Ako vieme, že spotrebitelia na tom teraz budú lepšie? Čo ak je prehliadač Chrome optimálnym riešením a týmto rozhodnutím bude na trhu väčší podiel menej kvalitných prehliadačov?“ pýta sa analytik.

 

Konkurenti sa radujú

Niektorí analytici z Wall Street, medzi inými aj Colin Sebastian z investičnej banky Robert W. Baird & Co., poukazujú na fakt, že rozhodnutie Bruselu najviac pomôže Amazonu ako hlavnému konkurentovi Googlu. Podľa Vlachynského „takéto obrovské pokuty vo výške viac než tretiny minuloročného zisku budú Google motivovať ku konzervatívnejšej stratégii, ktorá povedie k menšiemu množstvu produktových inovácií“. Ako zdôrazňuje, týmto rozhodnutím utrpí v prvom rade spotrebiteľ. „Existuje ešte aj morálne hľadisko nakladať so svojím vlastným produktom podľa ľubovôle,“ pokračuje Vlachynský. „Predstavte si, že výrobcom áut zakážu montovať do nových vozidiel rádiá, lebo spotrebiteľ si potom nemôže vybrať.“ Analytik INESS sa tak pridáva k zástupu kritikov, ktorí rozhodnutie neprijali s nadšením. Pokuta však nemá na hodnotu akcií Alphabetu, materskej spoločnosti zastrešujúcej Google, zásadný vplyv. Ako v reporte za druhý kvartál tohto roka oznámila, jej výnosy dosiahli výšku 26,24 miliardy dolárov, čím pohodlne prekonala očakávania trhov.

 

Komisia zdôvodnenie neuznala

V rozhodnutí Komisia dospela k záveru, že zneužívanie dominantného postavenia na trhu je súčasťou celkovej stratégie Googlu a jeho snahy zabetónovať svoju dominanciu internetových vyhľadávačov v čase, keď dôležitosť internetu v smartfónoch významne rastie. Praktiky Googlu podľa Európskej komisie znamenali, že konkurenčným vyhľadávačom odňal možnosť férovo konkurovať na trhu webových prehliadačov a znížil motiváciu na predinštaláciu konkurenčných vyhľadávačov. Komisia vypočítala pokutu vo výške 4,34 miliardy ako podiel na obrate Googlu z reklamy na platforme Android v Európskej únii. Rozhodnutie zaväzuje Google, aby všetky nekalé praktiky ukončil do 90 dní od jeho vydania. „Komisia bude dôsledne monitorovať dodržiavanie pravidiel spoločnosťou Google, pričom tá je povinná pravidelne Komisiu informovať o plnení svojich záväzkov,“ uvádza Margrethe Vestagerová, eurokomisárka pre hospodársku súťaž. Ak Google nekalé praktiky nezastaví, bude musieť platiť pokutu až do výšky piatich percent priemerného denného celosvetového obratu svojej materskej spoločnosti Alphabet. Firma to však vidí inak a tvrdí, že svojimi inováciami posúva technológie dopredu. „Rozhodnutie Európskej komisie neberie do úvahy súčasnú možnosť výberu a jasné dôkazy o tom, ako ľudia skutočne používajú svoje telefóny,“ tvrdí šéf Google Sundar Pichai. Proti Googlu môžu v tejto súvislosti prísť aj občianskoprávne žaloby zo strany osôb, ktoré boli ovplyvnené jeho protisúťažným konaním. V súčasnosti Komisia monitoruje dodržiavanie rozhodnutia aj v ďalšom prípade porušenia pravidiel hospodárskej súťaže spoločnosťou Google, a to v súvislosti s dominantným postavením ako vyhľadávač. V tomto prípade poskytla nezákonnú výhodu vlastnej porovnávacej službe.

Prehľad najväčších antitrustových pokút EÚ

4,34 miliardy eur (júl 2018)

Najväčšia pokuta v histórii za zneužitie dominantného postavenia pre spoločnosť Google, ktorá sa previnila tým, že nútila výrobcov smartfónov povinne predinštalovať svoje produkty v ich zariadeniach.

2,93 miliardy eur (rok 2016)

Automobilky vyrábajúce kamióny boli potrestané za uzatvorenie tajnej kartelovej dohody, pri ktorej sa dohodli na spoločnom postupe pri určovaní cien. Kartel uzatvorili Daimler, MAN, Volvo/Renault, Iveco a DAF, ktoré mali spoločne 90-percentný podiel na trhu výroby nákladiakov. Najhoršie skončila automobilka Daimler, ktorá dostala pokutu miliardu eur.

1,46 miliardy eur (roky 2004, 2008 a 2013)

Za podobný prehrešok ako Google v minulosti potrestali aj Microsoft Billa Gatesa, ktorý dostal v rokoch 2004 a 2008 pokutu vo výške 900 miliónov eur za spojenie Windowsu s prehliadačom Microsoft Explorer. Ďalšiu pokutu 560 miliónov dostal v roku 2013. V tomto prípade musel Microsoft umožniť jednoduchšiu zmenu internetového vyhľadávača.

1,06 miliardy eur

Rebríček pokút vyšších ako miliarda eur uzatvára ďalšia technologická firma z technologickej burzy Nasdaq - Intel. Európska komisia firmu potrestala za udeľovanie zliav pre výrobcov počítačov za používanie jej mikročipov. Intel priamo vyplácal prostriedky výrobcom, ktorí v počítačoch používali iba čipy od Intelu.

Juraj Medvec, hnonline.sk, 31.07.2018

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards