Heger chce zvýšiť dane na cigarety

SME uverejnilo článok o vyjadreniach INESS k zvýšeným daniam. 24. 09. 2020.

Heger chce zvýšiť dane na cigarety

O miernejšie zdaňovanie prosil výrobca Heets Philip Morris, no odporúčal to napríklad aj INESS (Inštitút ekonomických a spoločenských analýz). Pôvodné zvýšenie predstavovalo takmer stopercentný nárast spotrebnej dane, napriek tomu by boli bezdymové tabakové výrobky naďalej výrazne menej zdaňované než klasické cigarety. INESS upozornil, že v prípade takmer stopercentného zvýšenia by bola sadzba na rovnaké výrobky v okolitých krajinách nižšia o polovicu aj viac. Inštitút dodáva, že ministerstvo by malo pripraviť vlastnú stratégiu postoja k nikotínovým produktom, „ktoré majú potenciál znižovať zdravotné riziká klasického fajčenia“. Ministerstvo financií nevysvetlilo, ako sa k novým sadzbám dostalo. Tvrdí, že zvyšovanie zdaňovania tabakových výrobkov nadväzuje na programové vyhlásenie vlády, pričom dodáva, že iba pokračuje v systéme takzvaného daňového kalendára. „Na základe pripomienok predložených v medzirezortnom pripomienkovom konaní viacerými tabakovými spoločnosťami sme sa rozhodli reflektovať pripomienky a upravili sme pôvodne navrhované zvýšenie,“ reagoval rezort financií. Ten síce reflektoval pripomienky, ale v prípade zdaňovania cigariet iba čiastočne. V prípade bezdymových výrobkov bol oveľa zhovievavejší. „V rámci zvyšovania sadzieb sme vzali do úvahy vývoj v oblasti sadzbovej politiky aj v okolitých členských štátoch Únie a zároveň potrebu zabezpečenia primeranej rovnováhy medzi daňovými príjmami a cieľmi v oblasti verejného zdravia,“ vysvetľuje rezort. Príjmy do rozpočtu by mali počas nasledujúcich troch rokov stúpnuť o 537 miliónov eur, čo je o 97 miliónov eur viac, ako boli pôvodné návrhy. 

Celý článok vyšiel v tlači.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards