Hodnotenie volebných programov - daňová politika

INESS pred parlamentnými voľbami zhodnotil volebné programy strán, ktoré sa umiestňujú v predvolebných prieskumoch na zvoliteľných priečkach. V dnešnej tlačovej správe hodnotíme daňovú politiku v programoch strán. Včera sme hodnotili školstvo, v nasledujúcich dňoch zverejníme výsledky za poľnohospodárstvo, podnikateľské prostredie/trh práce a zdravotníctvo.

Hodnotenie volebných programov - daňová politika

V Bratislave, 4.2. 2020

Vážený pán redaktor, vážená pani redaktorka, vážená redakcia,

INESS pred parlamentnými voľbami zhodnotil volebné programy strán, ktoré sa umiestňujú v predvolebných prieskumoch na zvoliteľných priečkach. V dnešnej tlačovej správe hodnotíme daňovú politiku v programoch strán. Včera sme hodnotili školstvo, v nasledujúcich dňoch zverejníme výsledky za poľnohospodárstvo, podnikateľské prostredie/trh práce a zdravotníctvo.

Ktoré strany navrhujú zvyšovanie daňového zaťaženia a ktoré strany sľubujú dávky, na ktoré nemajú zdroje?

Hodnotili sme na škále od 0 do 10 bodov, kde vyššie číslo znamená program, ktorý skôr znižuje daňové zaťaženie a nenavrhuje neudržateľné výdavky. Osobitne sme sa tiež pozreli na postoje strán k udržateľnosti prvého piliera. Celé znenie hodnotenia aj s infografikou nájdete na tejto stránke.

 

Väčšina strán navrhuje nižšie daňovo odvodové zaťaženie práce, pričom žiadna strana otvorene nenavrhuje zvyšovanie celkového daňového zaťaženia. V programoch sa objavuje návrh na estónsku nulovú daň z reinvestovaného zisku, či návrat na rovnú 19 % sadzbu dane fyzických osôb.

Zmeny v daňovej politike by strany rady financovali z úspor, nižšej korupcie, efektívnejšieho výberu DPH a zvyšovaním majetkových, či ekologických a digitálnych daní. Z minulosti však vieme, že ide skôr o zbožné priania, realizácia zaostáva. Programy navyše často nezohľadňujú skutočnosť, že vlády zdedia verejné financie s vysokým deficitom.

Osobitným problémom je udržateľnosť dôchodkového systému. Strany sa v programoch väčšinou vyhýbajú tomu, aby naznačili, ako chcú zhoršenú udržateľnosť riešiť.

Podrobné hodnotenie volebných programov v oblasti daňovej politiky nájdete na stránke INESS, kde sa postupne objavia aj ostatné oblasti.

 

Kontakt pre médiá za oblasť daňovej politiky: Radovan Ďurana, radovan.durana@iness.sk, 0915 540 395
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards