INESS: Generácie politikov sa snažia o neustály mikromanažment zdravotníctva

Portál Lekári.sk uverejnil tlačovú správu INESS, v ktorej informuje o probléme častých novelizácií hlavných zdravotníckych zákonov v priebehu rokov 2004 až 2022.

INESS: Generácie politikov sa snažia o neustály mikromanažment zdravotníctva

Ako INESS uviedol, vyše 600 zmien relatívne malého počtu zdravotníckych zákonov ukazuje, že generácie politikov sa snažia o neustály mikromanažment sektora:

"Nedôverujú princípom, ktoré so sebou nesie slovenská zdravotnícka legislatíva. Týmito princípmi sú oddelenie troch funkcií (normotvorná funkcia, výkonná funkcia a funkcia dohľadu), zmluvná sloboda medzi poisťovňou a poskytovateľom či systém legislatívnych stimulov a regulácií. Žiadna politická garnitúra po roku 2006 neprišla s vlastnou náhradou existujúceho systému, avšak neustálymi zásahmi postupne "mrzačila" koncept zavedený v roku 2004. Je ťažké predstaviť si systém, ktorý by slovenskému zdravotníctvu poskytoval lepšie východiská ako súčasný systém "manažovanej konkurencie". Slovenské legislatívne prostredie je po stovkách noviel natoľko poškodené, že si bude vyžadovať rozsiahle opravy. Reformu treba začať znovuobjavením základných princípov, na ktorých systém stojí. Štát tvorí normy (pravidlá), ktoré do života uvádzajú autonómne subjekty (poskytovatelia a poisťovne vybavené zmluvnou slobodou) a nad napĺňaním tohto rámca bdie nezávislý dozorca (Úrad pre dohľad). Na týchto základoch je možné následne stavať legislatívu. Legislatívnymi prekážkami lepšieho fungovania súčasného systému sú nedokončená komplexná definícia nároku a z nej vyplývajúci nezávislý dohľad, viaceré obmedzenia kontraktačnej slobody aj rozlievanie štátnej moci mimo normotvornú funkciu. Akákoľvek systémová reforma sa musí týmito nedostatkami nevyhnutne zaoberať. Z hľadiska počtu novelizácií zdravotníckych zákonov boli rekordné posledné tri roky. Roky 2020 až 2022 priniesli spolu až 186 novelizácií skúmaných zákonov, čo predstavuje takmer 31 percent všetkých novelizácií v období 2004 až 2022."

Celý článok zo dňa 10.4.2023 si môžete prečítať tu. 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards